De filosofie van Spinoza

De filosofie van Spinoza

De filosofie van Spinoza

Een hoorcollege over het gedachtegoed van Nederlands grootste filosoof

Door: Buuren, Maarten van

Luisterduur: 4 uur 39 minuten
Datum uitgave: 27/01/2017
ISBN: 9789085301615
Prijs: 27,00


Samenvatting

In navolging van Wiep van Bunge bewijst Maarten van Buuren in vijf hoorcolleges waarom Spinoza Nederlands (en misschien wel ‘s werelds) grootste filosoof is. Spinoza is even ingewikkeld als beroemd. Zijn Ethica geldt als onleesbaar. In dit hoorcollege werpt Maarten van Buuren een verhelderend licht op Spinoza’s moeilijk te doorgronden filosofie. Hij toont in vijf aparte colleges de vijf pijlers waarop Spinoza’s denken berust: streven naar zelfbeschikking, ontplooiing van macht, volgen van de intu├»tie, samenwerking met anderen en vooral streven naar vrijheid. In deze oproep schuilt zijn blijvende actualiteit.

Van Buuren plaatst Spinoza op toegankelijke wijze tussen filosofen die grote invloed hadden op zijn denken, zoals Descartes, Hobbes en Hugo de Groot. Hij laat zien wat de kern is van Spinoza’s ethiek: bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Alleen dan kan de mens gelukkig worden.

Download de bijlage bij het hoorcollege De filosofie van Spinoza.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Cultureel Studentencentrum Crea.


Inhoudsopgave


College 1. Leven en werk
H1. Leven en werk
H2. Complexiteit van het werk
H3. De immanentie van God

 

College 2. Wegen naar vrijheid
H4. Vrijheid van denken
H5. Vrijheid van handelen
H6. Denken is kritisch denken
H7. Vrijheid en noodzaak

 

College 3. De essentie van de dingen
H8. Essentie is definitie
H9. Essentie is eerste beweging
H10. Essentie is macht
H11. Geest en lichaam

 

College 4. Ware kennis en passie
H12. Waarneming
H13. Rede
H14. Intuïtie
H15. Ware kennis

 

College 5. Het concentrische ik
H16. Van natuursituatie naar samenleving
H17. Liberalisme versus socialisme
H18. Ethiek: doe wat de natuur je ingeeft


Over de spreker: Buuren, Maarten van

Prof.dr. Maarten van Buuren is als emeritus hoogleraar Franse taal- en letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Frans en Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1986 promoveerde hij aan het Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap in Nijmegen op een proefschrift over de metaforiek in Les Rougon-Macquart van Emile Zola. Hij is gespecialiseerd in literatuurtheorie en Franse literatuur uit de 19e en 20e eeuw. Hij is tevens essayist, vertaler en auteur van diverse werken, zowel fictie als non-fictie. Hij is tevens al jaren gefascineerd door Spinoza. In maart 2016 verscheen van zijn hand Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid en het compacte De essentie van Spinoza. Zijn meest recente uitgave is De gek als medemens.