De Great Divergence

De Great Divergence - hoorcolleges Home Academy

De Great Divergence

Een hoorcollege over hoe de kloof tussen rijke en arme landen ontstond

Door: Vries, Peer

Luisterduur: 5 uur 11 minuten
Datum uitgave: 25/09/2021
ISBN: 9789085302247
Prijs: 22,00


Samenvatting

De meeste experts zijn het erover eens dat de Great Divergence ergens in de 18de en 19de eeuw ontstond, toen voor het eerst in de geschiedenis van de wereld in Groot-Brittanni√ę en in een aantal andere Europese landen moderne economische groei optrad. Tot op dat moment was het verschil tussen arme en rijke samenlevingen altijd relatief gering geweest, aangezien wereldwijd armoede normaal was. Met de Great Divergence werd het westen veel rijker dan de rest van de wereld, met uitzondering van Japan. In zijn college bespreekt Peer Vries een groot aantal zeer diverse verklaringen voor dit economisch uiteengroeien. Hij doet dit aan de hand van systematische vergelijkingen van allerlei verschillende delen van de wereld, met accent op West-Europa en Oost-Azi√ę. Het te verklaren fenomeen is weliswaar economisch van aard, maar bij de verklaringen krijgen ook geografische, demografische, politieke, militaire, sociale en culturele factoren ruime aandacht.

Download de bijlage bij het hoorcollege De Great Divergence.

Opgenomen bij Bob Kommer Studio’s.


Inhoudsopgave


College 1. Het probleem van de Great Divergence
H1. Definitie en omschrijving
H2. Bronnen van groei
H3. Waarschijnlijke en minder waarschijnlijke oorzaken

 

College 2. De periode vóór de Great Divergence

H4. Waarom was groei zo ongewoon en moderne groei zo lang afwezig?

H5. Verschillen en speelruimtes binnen het Malthusiaanse kader

H6. Periodes van uitzonderlijke bloei

 

College 3. De Industri√ęle Revolutie

H7. Het doorbreken van de Malthusiaanse beperkingen

H8. Twee verschillende benaderingen van de oorzaken van de Great Divergence

H9. Een derde benadering: de California school

 

College 4. Vormen van kapitalisme

H10. De rol van het kapitalisme volgens Adam Smith

H11. De rol van het kapitalisme volgens Braudel en Wallerstein

H12. Het belang van intercontinentale contacten

 

College 5. De Staat

H13. De ‘liberale’ staat als verklaring voor de welvaart van het Westen

H14. De Engelse en Chinese realiteit

H15. De verklaring voor de verschillen in staatsvorm

 

College 6. Wetenschap en technologie

H16. Het belang van wetenschap voor het begin van de industrialisatie

H17. De aanwezige stimulansen

H18. Verschillen in kennis-infrastructuur en in de acceptatie van nieuwe kennis


Over de spreker: Vries, Peer

Prof. dr. Peer Vries studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden waar hij na zijn afstuderen ging werken en ook promoveerde. Tot eind 2021 was hij Honorary Research Fellow aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Van 2007 tot 2016 was hij professor voor economische wereldgeschiedenis aan de Universiteit Wenen. Van 2005 tot 2010 was hij gastprofessor aan de Nankai University School of Economics in Tianjin China. Voordien was hij onder andere visiting academic fellow van het Department of Economic History van de London School of Economics and Political Science; L.J. Rogier Professor voor vergelijkende wereldgeschiedenis aan de Universiteit Nijmegen en Fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study in the humanities and social sciences te Wassenaar. Hij is lid van de Academia Europaea en was mede-oprichter van het Journal of Global History en van het Global Economic History Network.

Zijn aandacht gaat al geruime tijd uit naar de ‚ÄėGreat Divergence‚Äô, waarover hij een aantal boeken schreef:

Escaping poverty. The origins of modern economic growth¬†(Wenen en G√∂ttingen 2013).¬†Oorspronkelijk verschenen als¬†Urspr√ľnge des modernen¬†Wirtschaftswachstums. England, China und die Welt in der Fr√ľhen Neuzeit¬†(G√∂ttingen 2013).

‚ÄstState, economy and the Great Divergence. Great Britain and China, 1680s to 1850s.¬†Van het boek verscheen ook een Chinese versie.

–¬†Averting a great divergence. The role of the state in Japan‚Äôs economic development, 1868-1937¬†(London 2019).

–¬†Atlas of material life. North-western Europe and East Asia, 15th¬†to 19th¬†century¬†(Leiden 2020).¬†Dit boek schreef hij samen met Annelieke Vries, die de kaarten, grafieken,¬†tabellen en afbeeldingen maakte en het ontwerp verzorgde.¬†‚Äč