Peer Vries

Vries, Peer

Emeritus hoogleraar economische wereldgeschiedenis aan de Universiteit Wenen

Prof. dr. Peer Vries studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden waar hij na zijn afstuderen ging werken en ook promoveerde. Tot eind 2021 was hij Honorary Research Fellow aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Van 2007 tot 2016 was hij professor voor economische wereldgeschiedenis aan de Universiteit Wenen. Van 2005 tot 2010 was hij gastprofessor aan de Nankai University School of Economics in Tianjin China. Voordien was hij onder andere visiting academic fellow van het Department of Economic History van de London School of Economics and Political Science; L.J. Rogier Professor voor vergelijkende wereldgeschiedenis aan de Universiteit Nijmegen en Fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study in the humanities and social sciences te Wassenaar. Hij is lid van de Academia Europaea en was mede-oprichter van het Journal of Global History en van het Global Economic History Network.

Zijn aandacht gaat al geruime tijd uit naar de ‘Great Divergence’, waarover hij een aantal boeken schreef:

Escaping poverty. The origins of modern economic growth (Wenen en Göttingen 2013). Oorspronkelijk verschenen als Ursprünge des modernen Wirtschaftswachstums. England, China und die Welt in der Frühen Neuzeit (Göttingen 2013).

– State, economy and the Great Divergence. Great Britain and China, 1680s to 1850s. Van het boek verscheen ook een Chinese versie.

– Averting a great divergence. The role of the state in Japan’s economic development, 1868-1937 (London 2019).

– Atlas of material life. North-western Europe and East Asia, 15th to 19th century (Leiden 2020). Dit boek schreef hij samen met Annelieke Vries, die de kaarten, grafieken, tabellen en afbeeldingen maakte en het ontwerp verzorgde. ​

 Het Europa van dictators

Een hoorcollege over het interbellum, 1919-1939

Door: Vries, Peer

Prijs: 20,00


Na de grote verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog heerste er enige tijd groot optimisme dat de wereld in vrede en veiligheid zou kunnen leven en safe for democracy kon worden. De verdragen .... Lees meer


De industrialisatie van Japan

Een hoorcollege over de Japanse economische en politieke geschiedenis tot WOII

Door: Vries, Peer

Prijs: 18,00


De bijzondere economische groei van Japan vanaf 1850 verdient onze aandacht. Japan is momenteel de 3de grootste economie ter wereld. Japan was zeer lang het enige niet-Westerse land dat als een geïndustrialiseerde .... Lees meer


Staatsvorming in Europa

Een hoorcollege over het ontstaan van staten, van de late Middeleeuwen tot in de 20e eeuw

Door: Vries, Peer

Prijs: 20,00


Onder staatsvorming wordt gewoonlijk verstaan ​​het proces waarbij staten worden gecreëerd en vervolgens hun monopolie van legitiem geweld over een bepaald gebied vestigen en consolideren door een duurzaam administratief, financieel, gerechtelijk en .... Lees meer


De Great Divergence

Een hoorcollege over hoe de kloof tussen rijke en arme landen ontstond

Door: Vries, Peer

Prijs: 22,00


De meeste experts zijn het erover eens dat de Great Divergence ergens in de 18de en 19de eeuw ontstond, toen voor het eerst in de geschiedenis van de wereld in Groot-Brittannië en .... Lees meer