De hang naar historie

De hang naar historie

De hang naar historie

Een hoorcollege over de obsessie met het verleden in de 19e eeuw

Door: Mathijsen, Marita

Luisterduur: 3 uur 33 minuten
Datum uitgave: 28/09/2016
ISBN: 9789085301578
Prijs: 23,00


Samenvatting

In heel Europa verandert rond 1800 de omgang met geschiedenis. Geschiedenis wordt bij wijze van spreken gedemocratiseerd. Ze is niet meer iets van de adel en enkele geleerden, maar ze is van iedereen. Dat betekent dat veel meer mensen kennis maken met geschiedenis. Dat komt omdat ook de kunsten zich de geschiedenis toe-eigenen: de muziek, de schilderkunst, de literatuur, de architectuur. Bovendien dringt ze door in het openbare leven en de openbare ruimte, door de oprichting van musea en monumenten en doordat het een vak op scholen en universiteiten wordt. Historie wordt een soort verslaving, een hang naar steeds meer geschiedenis.

In vier colleges van een uur behandelt Marita Mathijsen de obsessie met het verleden in de 19e eeuw. In haar persoonlijke en meeslepende stijl komt ze met provocerende inzichten die aansporen tot nadenken over wat geschiedenis eigenlijk betekent. Met haar eruditie en vertelpassie is zij de ideale gids voor de 19de eeuw.

Download de bijlage bij het hoorcollege De hang naar historie.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. deĀ Rode Hoed.


Inhoudsopgave


College 1. De geschiedenis van de geschiedenis
H1. Is geschiedenis een kwestie van nature of nurture?
H2. Geschiedenis: een vak van weinigen voor weinigen
H3. Verandering in de geschiedbeleving rond 1800

 

College 2. Schrijven over geschiedenis
H4. Vertellen of reconstrueren: verschillen in geschiedschrijving
H5. Geschiedenis wordt een vak in het onderwijs
H6. Nieuwe boeken over geschiedenis en de vorming van een heldencanon

 

College 3. De kunsten eigenen zich geschiedenis toe
H7. Historische romans, toneel en dichtverhalen
H8. Het verleden verbeeld door schilderijen
H9. Vrije toegang tot het nationale museum

 

College 4. Geschiedenis in de openbare ruimte
H10. De zichtbaarheid van geschiedenis in de openbare ruimte
H11. Het behoud van historisch erfgoed
H12. Standbeelden, gedenktekenen en nationale feesten: erkenning van geschiedenis


Over de spreker: Mathijsen, Marita

Prof. dr. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de negentiende-eeuwse literatuur en cultuur. Voor haar werkzaamheden ontving zij de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen. Haar boek De geest van de dichter (1990) werd bekroond met de Multatuliprijs. In 2002 verscheen De gemaskerde eeuw, over de mentaliteit van de negentiende eeuw. Haar cultuurhistorische studie Historiezucht verscheen op de lijst van beste historische boeken van 2013. Ze is ook bekend om haar essays en columns, o.a. in NRC. Bij Home Academy verschenen van haar de hoorcolleges De waarde van het woord, Mulisch en De hang naar historie.