mathijsen

Mathijsen, Marita

Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de negentiende-eeuwse literatuur en cultuur. Voor haar werkzaamheden ontving zij de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen. Haar boek De geest van de dichter (1990) werd bekroond met de Multatuliprijs. In 2002 verscheen De gemaskerde eeuw, over de mentaliteit van de negentiende eeuw. Haar cultuurhistorische studie Historiezucht verscheen op de lijst van beste historische boeken van 2013. Ze is ook bekend om haar essays en columns, o.a. in NRC. Bij Home Academy verschenen van haar de hoorcolleges De waarde van het woord, Mulisch en De hang naar historie.De Tachtigers

Een hoorcollege over de literaire vernieuwers van 1880

Door: Mathijsen, Marita

Prijs: 20,00


In de literatuurgeschiedenis staan De Tachtigers bekend als een groep die een revolutie in de verstarde Nederlandse literatuur veroorzaakt heeft. Maar wie leest De Tachtigers nog? De negentiende-eeuwse Russen worden nog gelezen, .... Lees meer


Verboden boeken

Een hoorcollege over foute en verboden werken in de letterkunde, wetenschap en politiek

Door: Lunteren, Frans, Van | Vliet, Rietje, Van | Mathijsen, Marita | Melching, Willem | Sliggers, Bert

Prijs: 20,00


Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst zijn er altijd bepaalde boeken verboden geweest. Werken op het gebied van de wetenschap, filosofie, godsdienst, seks en politiek. Er zijn ook tal van ā€˜fouteā€™ boeken .... Lees meer


De hang naar historie

Een hoorcollege over de obsessie met het verleden in de 19e eeuw

Door: Mathijsen, Marita

Prijs: 23,00


In heel Europa verandert rond 1800 de omgang met geschiedenis. Geschiedenis wordt bij wijze van spreken gedemocratiseerd. Ze is niet meer iets van de adel en enkele geleerden, maar ze is van .... Lees meer


Heeft wetenschap nut?

Vijf hoogleraren over het belang van hun vakgebied voor Nederland

Door: Philipse, Herman | Meijer, Fik | Rossem, van, Maarten | Icke, Vincent | Mathijsen, Marita

Prijs: 10,00


Heeft wetenschap nut? Deze vraag is even briljant als absurd. Absurd omdat er maar weinig mensen zullen twijfelen aan de toegevoegde waarde die de moderne wetenschap ons sinds de wetenschappelijke revolutie heeft .... Lees meer


Mulisch

Een hoorcollege over het oeuvre van Harry Mulisch

Door: Mathijsen, Marita

Prijs: 27,50


Het oeuvre van Harry Mulisch is complex en intrigerend. Hij is met recht een van de grote schrijvers. Die complexiteit staat de samenhang niet in de weg, en die samenhang sluit op .... Lees meer


De waarde van het woord

Een hoorcollege over de Nederlandse literatuur en cultuur in de 19e eeuw

Door: Mathijsen, Marita

Prijs: 27,50


Literatuur in de 19e eeuw was geen vrijblijvend vermaak. Schrijvers wilden de maatschappij verbeteren door aandacht voor sociale problemen, maar ook door aansluiting te zoeken bij internationale kunstbewegingen. Literatuur als middelaar tussen .... Lees meer