De onvoltooide Verlichting

De onvoltooide Verlichting

De onvoltooide Verlichting

Een hoorcollege over historische en toekomstige ontwikkelingen van het Verlichtingsdenken

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 4 uur 35 minuten
Datum uitgave: 23/06/2016
ISBN: 9789085301523
Prijs: 25,00


Samenvatting

De Verlichting is niet alleen een fascinerende periode in de Europese sociale, politieke en intellectuele geschiedenis. Ze is ook een opdracht aan ons allen om het menselijk bestaan op een hoger plan te tillen.

In deze serie van vier colleges schetst Herman Philipse de ontstaansgeschiedenis van het Verlichtingsdenken en worden centrale idee├źn behandeld van Verlichtingsfilosofen zoals Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Baron d’ Holbach en Diderot. Tevens betoogt Philipse hoe hun idee├źn gemoderniseerd kunnen worden om ze opnieuw tot een inspiratiebron te maken voor onze tijd, wereldwijd.

Download de bijlage bij het hoorcollege De onvoltooide Verlichting.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


College 1. De Verlichting: een inleiding
H1. Inleiding
H2. De Verlichting als historische periode
H3. De Verlichting als menselijk project

 

College 2.Verlichting en de wetenschappelijke revolutie
H4. De wetenschappelijke revolutie in vogelvlucht
H5. Oorzaken en gevolgen van de wetenschappelijke revolutie
H6. Wetenschapsfilosofische perikelen in de Verlichting

 

College 3. Verlichting en religie
H7. Godsdienst, wetenschap en Verlichting
H8. Van godsdienstkritiek naar verklaring van godsdienst
H9. Is religie nog te handhaven? Vele meningen tijdens de Verlichting

 

College 4. Verlichting, moraal en politiek
H10. De fundering van de moraal: un tour d’horizon
H11. Politieke filosofie
H12. Noodzaak tot actualisering van de Verlichting


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?