De staat en zijn recht

De staat en zijn recht - hoorcolleges Home Academy

De staat en zijn recht

Een hoorcollege politieke geschiedenis van het recht in West-Europa

Door: Zwalve, Willem

Luisterduur: Ca. 4 uur
Datum uitgave: 2005
ISBN: 9789085309765
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Het privaatrecht, het recht dat geldt tussen burgers onderling, is wellicht het enige onderdeel van het recht dat zijn bestaan niet dankt aan de aanwezigheid van een overheid die de inhoud ervan van bovenaf bepaalt door middel van wetgeving. Eeuwenlang, ja zelfs millennia, hebben overheden zelfs afgezien van ingrepen in de privaatrechtelijke rechtsorde, die voornamelijk berustte (en in Engeland nog steeds grotendeels berust) op regels die zich door middel van gewoonte hadden gevormd. In deze college-reeks staat de vraag centraal wanneer en op welke wijze de staat de ijzeren greep op het privaatrecht kreeg die op het het West-Europese continent wordt gesymboliseerd door de daar in de landstaal verschenen codificaties van het privaatrecht.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m.Studium Generale Universiteit Leiden.Inhoudsopgave


College 1. De staat vindt zijn recht
Over het privaatrecht van Rome en de overname van het Romeinse recht in de Middeleeuwen

 

College 2. De staat vindt zijn territoir
Over het gewoonterecht en de juridische pluriformiteit als basis van de rechtsorde van het ancien régime

College 3. De staat vindt zijn wet
Over de grenzen van de wetgevende bevoegdheid van de staat van het ancien régime en het ontstaan van de totalitaire staat

 

College 4. De staat schept zijn volk
Over nationalisme en codificatie in de negentiende eeuw, het supranationale staatsidee en het subsidiariteitsbeginsel.


Over de spreker: Zwalve, Willem

Prof. mr. Willem Zwalve is hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is tevens hoogleraar in het Anglo-Amerikaanse recht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Willem Zwalve schrijft over de geschiedenis van het Romeinse recht, de geschiedenis van de Europese rechtswetenschap en over het Anglo-Amerikaanse en Nederlandse vermogensrecht.


Recensies

4 maart 2005

Een bijzonder college dat ik graag via deze mogelijkheid wil aanbevelen. Zwalve schetst een deel van onze Europese geschiedenis dat aan de basis ligt van onze beschaving, maar voor menigéén onbekend is. Dit onderwerp zou ook tot de canon moeten behoren. Zijn college laat historische verbanden zien tussen politiek, recht, staatsvorming, multiculturele samenlevingen, machtsverhoudingen en nog vele andere disciplines. Dus zeker niet alleen voor juristen interessant.
Jacques de Mons
 

Bron: Jacques de Mons