zwalve

Zwalve, Willem

Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden

Prof. mr. Willem Zwalve is emeritus hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is tevens hoogleraar in het Anglo-Amerikaanse recht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Willem Zwalve schrijft over de geschiedenis van het Romeinse recht, de geschiedenis van de Europese rechtswetenschap en over het Anglo-Amerikaanse en Nederlandse vermogensrecht.De staat en zijn recht

Een hoorcollege politieke geschiedenis van het recht in West-Europa

Door: Zwalve, Willem

Prijs: 25,00


Op energieke wijze vertelt Willem Zwalve over de nauwe verbondenheid tussen de historische ontwikkeling van het recht en de vorming van nationale staten in West-Europa. Over de invloed van het Romeins recht .... Lees meer