De staat van Nederland

De staat van Nederland
Een hoorcollege over de geschiedenis en ontwikkeling van onze verzorgingsstaat

Door: Schnabel, Paul

Luisterduur: 4 uur en 7 minuten
Datum uitgave: 2015
ISBN: 9789085301288
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Vroeger was alles beter. Dat is voor bijna niemand waar. Toch heeft Nederland wel betere tijden gekend – tijden van economische groei, van bijna volledige werkgelegenheid, van optimistisch vertrouwen in de politiek en optimisme voor de toekomst. Bij de laatste eeuwwisseling leek Nederland nog bijna klaar, nu zijn veel mensen wel klaar met Nederland. Is dat terecht? Hoe staat Nederland er echt voor? Zullen na nare ook weer betere tijden komen en zijn we daar al naar op weg? Paul Schnabel behandelt in dit college van vier uur de geschiedenis en ontwikkeling van onze verzorgingsstaat.

 

College 1
De internationaal vergelijkende statistieken worden steeds beter en geven een goed beeld van waar Nederland staat in de rangorde op zo uiteenlopende gebieden als armoede, geluk, levensverwachting, opleidingsniveau, concurrentiekracht en kwaliteit van leven. Meestal staat Nederland in de top vijf of top tien, maar die positie is niet onbedreigd. Wat moet er gedaan worden om tot de beste landen te blijven horen?

 

College 2
Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland geleidelijk een steeds meer omvattend stelsel van sociale zekerheid, zorg en maatschappelijke voorzieningen opgebouwd. In de Troonrede 2013 wordt een grote verandering in de relatie tussen overheid en burger aangekondigd. Gaat de verzorgingsstaat na ruim een halve eeuw nu echt verdwijnen? Wat houdt participatiesamenleving eigenlijk in en waarom is die overgang nodig of wenselijk? Zijn wij klaar voor de participatiesamenleving?

 

College 3
De eeuwwisseling viel bijna samen met een verandering in het politieke en maatschappelijke klimaat van traditioneel progressief naar modern conservatief. Populisme en nationalisme gingen de toon bepalen en het vertrouwen in de politiek en de politici daalde sterk. Dat leidt tot toenemende instabiliteit in de politiek en dat versterkt weer het wantrouwen en de ontevredenheid van de burger. Hoe zal het verder gaan?

 

Download de synopsis van De staat van Nederland.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Rode HoedInhoudsopgave


College 1. Altijd in de top tien: Nederland in internationaal perspectief
H1. Het verhaal achter de lijstjes
H2. Raakt Nederland zijn positie kwijt?
H3. De verschillen en overeenkomsten met andere landen

 

College 2. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
H4. De geschiedenis van de verzorgingsstaat
H5. De veranderingen in de verzorgingsstaat: deel 1
H6. De veranderingen in de verzorgingsstaat: deel 2

 

College 3. Nederland in de 21ste eeuw: modern conservatief
H7. De politiek in Nederland
H8. De veranderingen in de politiek

 


Over de spreker: Schnabel, Paul

Prof. dr. Paul Schnabel studeerde sociologie in Utrecht en Bielefeld (D) van 1967 tot 1975 en promoveerde in 1982 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over het thema nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar klinische psychologie in Utrecht, waar hij in 2018 als universiteitshoogleraar afscheid nam.

Hij was hoofd onderzoek van het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid (nu Trimbos-instituut), decaan van de Netherlands School of Public Health en van 1998 – 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, kroonlid van de SER en lid van de Eerste Kamer voor D66. In 2014-2016 was hij voorzitter van de ‘Commissie van Wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten’. Hij was daarnaast vele jaren columnist van NRC-Handelsblad en het Financieele Dagblad. Schnabel is actief geweest als bestuurder en toezichthouder van o.a. het Concertgebouworkest, Van Gogh Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Museum Catharijneconvent en het Nederlands Openluchtmuseum. Op dit moment is hij o.a. nog lid Raad van Advies ING Nederland, voorzitter RvT Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, voorzitter accreditatiecommissie Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren en lid van de Commissie Integriteit Financiën.

Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, drager van het Bundesverdienstkreuz, en ontving eremedailles van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en Universiteit Utrecht.

Hij publiceerde de volgende boeken: Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Het gevoel van Nederland (2018, Prometheus, Amsterdam) en Anders gekeken. Het beste en het boeiendste uit de Hollandse schilderkunst van de gouden eeuw (2021, Waanders, Zwolle).