Schnabel  

Schnabel, Paul

Emeritus Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Urecht

Prof. dr. Paul Schnabel studeerde sociologie in Utrecht en Bielefeld (D) van 1967 tot 1975 en promoveerde in 1982 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over het thema nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar klinische psychologie in Utrecht, waar hij in 2018 als universiteitshoogleraar afscheid nam.

Hij was hoofd onderzoek van het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid (nu Trimbos-instituut), decaan van de Netherlands School of Public Health en van 1998 – 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, kroonlid van de SER en lid van de Eerste Kamer voor D66. In 2014-2016 was hij voorzitter van de ‘Commissie van Wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten’. Hij was daarnaast vele jaren columnist van NRC-Handelsblad en het Financieele Dagblad. Schnabel is actief geweest als bestuurder en toezichthouder van o.a. het Concertgebouworkest, Van Gogh Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Museum Catharijneconvent en het Nederlands Openluchtmuseum. Op dit moment is hij o.a. nog lid Raad van Advies ING Nederland, voorzitter RvT Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, voorzitter accreditatiecommissie Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren en lid van de Commissie Integriteit Financiën.

Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, drager van het Bundesverdienstkreuz, en ontving eremedailles van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en Universiteit Utrecht.

Hij publiceerde de volgende boeken: Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Het gevoel van Nederland (2018, Prometheus, Amsterdam) en Anders gekeken. Het beste en het boeiendste uit de Hollandse schilderkunst van de gouden eeuw (2021, Waanders, Zwolle). 

Euthanasie

Een hoorcollege over levensbeëindiging en levenseindebegeleiding in Nederland
Door: Schnabel, Paul
Prijs: € 7,50


Het woord euthanasie komt uit het Grieks en betekent goede dood of genadedood. De term kent vanuit de geschiedenis verschillende betekenissen en invullingen. Meestal wordt met euthanasie het volgende bedoeld: het op hun eigen .... Lees meer


De staat van Nederland

Een hoorcollege over de geschiedenis en ontwikkeling van onze verzorgingsstaat
Door: Schnabel, Paul
Prijs: € 25,00


Vroeger was alles beter. Dat is voor bijna niemand waar. Toch heeft Nederland wel betere tijden gekend - tijden van economische groei, van bijna volledige werkgelegenheid, van optimistisch vertrouwen in de politiek en optimisme .... Lees meer