De Toverberg

Hoorcollege De Toverberg

De Toverberg

Een hoorcollege over het meesterwerk van Thomas Mann

Door: Hagdorn, Michiel

Luisterduur: 4 uur 22 minuten
Datum uitgave: 03/04/2015
ISBN: 9789085301271
Prijs: 27,00


Samenvatting

De Toverberg van Thomas Mann wordt beschouwd als een van de grootste literaire meesterwerken van de twintigste eeuw. Verschenen in 1924, zes jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, stelt de roman het vooroorlogse Europa aan de orde. Sanatorium Berghof te Davos, waar de roman zich afspeelt, is een metafoor voor het zieke Europa dat afglijdt naar de catastrofe.

In dit sanatorium (de ‘toverberg’) verblijft de Duitse jongeman Hans Castorp zeven jaren. Tijdens zijn verblijf maakt hij een grote ontwikkeling door, maar verzinkt ook steeds verder in apathie. Met de filosofie van Nietzsche en de psycho-analyse van Freud op de achtergrond wordt de lezer getuige van intellectuele debatten, ontmoetingen en diepgaande bespiegelingen over de tijd, ziekte, leven en dood. Desondanks is De Toverberg lichtvoetig, zelfs humoristisch van sfeer en maakt de lezer kennis met uiterst levendige personages. Van de welbespraakte Vrijmetselaar Settembrini en de zwijgende Russische Clawdia Chauchat tot de verpersoonlijking van Bacchus, Mynheer Pieter Peeperkorn.

In vijf hoorcolleges gaat literatuurwetenschapper Michiel Hagdorn in op historische, intellectuele en structurele aspecten van De Toverberg. Deze aspecten werpen een licht op de rijkdom aan betekenissen die de roman bezit.

Download de bijlage bij het hoorcollege De Toverberg.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. het Goethe Institut.


Inhoudsopgave


College 1. Inleiding
H1. Van satyrspel tot Duits-Europees epos: invloed van de Eerste Wereldoorlog op De Toverberg
H2. Duitse Romantiek: de TannhƤuser-legende
H3. Friedrich Nietzsche, De geboorte van de tragedie: de toverberg als apollinische faƧade

 

College 2. Historisch-politieke achtergronden
H4. Uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: Duitslands ‘ideeĆ«n van 1914’
H5. Thomas Mann: van romantisch-conservatieve naar democratisch-ethische levenshouding
H6. Verwerking in De Toverberg: Hans Castorps ontwikkeling – Lodovico Settembrini

 

College 3. Structuur van de roman
H7. De roman als ideeƫnsymfonie: Leitmotieven
H8. Oost en West: de tegenstelling Apollinisch-Dionysisch als structuurprincipe

 

College 4. Sigmund Freud en de psycho-analyse
H9. Van erfelijke degeneratie naar neurose – opkomst van de psycho-analyse
H10. Hans Castorps ontwikkeling: terugkeer van het verdrongene
H11. Dubbelzinnnig beeld van Freud en de psycho-analyse

 

College 5. Mynheer Pieter Peeperkorn
H12. ReĆÆncarnatie van Dionysos – een persoonlijkheid
H13. Peeperkorns betekenis voor Hans Castorp
H14. Gerhart Hauptmann als model


Over de spreker: Hagdorn, Michiel

Drs. Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper, gespecialiseerd in Duitse en Duitstalige literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis. Hij doceert aan meerdere instellingen over met name ā€˜Klassikerā€™ (o.a. Johann Wolfgang von Goethe, de ā€˜Romantikerā€™, Heinrich Heine, Richard Wagner, Thomas Mann, Franz Kafka, GĆ¼nter Grass). Daarbij beschouwt hij hun werken altijd in de intellectuele en historische context en behandelt hij zowel achtergronden als literair-technische aspecten. Daarnaast organiseert hij culturele reizen naar Duitse steden (o.a. Berlijn, MĆ¼nchen, Weimar, LĆ¼beck). Zijn website: www.michielhagdorn.nl.