Michiel Hagdorn  

Hagdorn, Michiel

Literatuurwetenschapper en docent

Drs. Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper, gespecialiseerd in Duitse en Duitstalige literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis. Hij doceert aan meerdere instellingen over met name ‘Klassiker’ (o.a. Johann Wolfgang von Goethe, de ‘Romantiker’, Heinrich Heine, Richard Wagner, Thomas Mann, Franz Kafka, Günter Grass). Daarbij beschouwt hij hun werken altijd in de intellectuele en historische context en behandelt hij zowel culturele en biografische achtergronden als literair-technische aspecten. Zijn website: www.michielhagdorn.nl. 

De Toverberg

Een hoorcollege over het meesterwerk van Thomas Mann
Door: Hagdorn, Michiel
Prijs: € 27,00


De Toverberg van Thomas Mann wordt beschouwd als een van de grootste literaire meesterwerken van de twintigste eeuw. Verschenen in 1924, zes jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, stelt de roman het vooroorlogse Europa aan .... Lees meer