De Tweede Wereldoorlog in Nederland

Tweede Wereldoorlog in Nederland
Een hoorcollege over de cruciale personen, gebeurtenissen en gevolgen van WOII in Nederland

Door: Blom, Hans

Luisterduur: 7 uur en 7 minuten
Datum uitgave: 2021
ISBN: 9789085713555
Prijs: € 37,45


Samenvatting

Zes tophistorici geven in dit 7 uur durende hoorcollege een nieuw en verhelderend beeld van de cruciale personen, gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

De vele aspecten van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland komen aan bod. Zoals de strategie van het Nederlandse en Duitse leger in mei 1940, de houding van bestuurders tegenover de bezetter, de wijze waarop de economische situatie invloed had op het verloop van de oorlog en ‘de oorlog na de oorlog’. Maar ook vragen als: wat heeft de Tweede Wereldoorlog betekend voor Nederland en wat zien we er nu nog van terug?

De sprekers zijn Herman Amersfoort, Peter Romijn, Hein Klemann, Johannes Houwink ten Cate, Marjan Schwegman en Hans Blom

Dit is een uitgave van VBK Media uit 2012Inhoudsopgave


College 1. Prof. dr. Herman Amersfoort over de Duitse inval in de meidagen van 1940
College 2. Prof. dr. Peter Romijn over het bestuur tijdens de bezetting
College 3. Prof. dr. Hein Klemann over de Nederlandse economie in oorlogstijd
College 4. Prof. dr. Johannes Houwink ten Cate over de Jodenvervolging
College 5. Prof. dr. Marjan Schwegman over het verzet
College 6. Prof. dr. Hans Blom over de bevrijding en de ‘oorlog na de oorlog’


Over de spreker: Blom, Hans

Prof. dr. Hans (J.C.H.) Blom is emeritus hoogleraar aan de UvA. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde daar in 1975 op De muiterij op De Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland. Vanaf 1970 was hij verbonden aan de universiteit van Amsterdam, vanaf 1983 als hoogleraar Nederlandse Geschiedenis. In 1996 werd hij, met behoud van het hoogleraarschap directeur van het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij doceerde en publiceerde over uiteenlopende onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de 19e en 20e eeuw met bijzonder aandacht voor verzuiling en de bezettingstijd 1940-1945. Hij verwierf een zekere bekendheid bij een breder publiek met zijn inaugurele oratie In de ban van goed en fout? (1983) en door zijn betrokkenheid bij onderzoek naar geruchtmakende zaken De Affaire Menten (1979) en Srebrenica, een ‘veilig gebied’ (2002). Hij was redacteur en medeauteur van twee overzichtswerken Geschiedenis van de Nederlanden en Geschiedenis van de Joden in Nederland. In 2010-2011 was hij Cleveringahoogleraar in Leiden.