Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus - hoorcolleges Home Academy

Desiderius Erasmus

Een hoorcollege over Hollands grootste humanist

Door: Pleij, Herman

Luisterduur: 4 uur 28 minuten
Datum uitgave: 18/05/2012
ISBN: 9789491224287
Prijs: 23,95


Samenvatting

Desiderius Erasmus (1466-1536) is vooral bekend door zijn Lof der Zotheid. Hij schreef het geestige boek op een van zijn vele reizen door Europa. Bij Europese machthebbers pleitte hij onder meer voor vrede, gematigdheid en verdraagzaamheid. Als anti-dogmatische christen uitte hij fundamentele kritiek op de moederkerk en verbeterde hij de gangbare Bijbelvertaling. Verder bemoeide hij zich onafgebroken met het onderwijs en de opvoeding van kinderen.

Prof. Dr. Herman Pleij, emeritus-hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde, vertelt in dit college op zijn bekende enthousiaste manier, vol passie en humor, over het leven en werk van deze Nederlandse Renaissancedenker. Erasmus wordt vanaf zijn vroege jeugd in Holland tot aan zijn sterfbed in Bazel tot leven geroepen. Een briljante, gevatte, erudiete maar ook aardige man – een filosoof die zijn tijd beslissend vooruitduwde.

‘Werkelijk, ik zou u een ander karakter toewensen, als ik niet wist dat u al zo buitengewoon ingenomen bent met dat wat u hebt.’ Desiderius Erasmus

Dit is een uitgave van ISVW uit 2012.


Inhoudsopgave


1. Introductie
2. Het oorspronkelijke van Erasmus’ gedachtengoed
3. Het wapen van de drukpers
4. Humor als instrument
5. Alles is betrekkelijk
6. De Bijbel is mensenwerk
7. Kritiek maakt scherp
8. De Colloquia
9. Gedogen en marchanderen
10. Pleidooien voor de vrede
11. Erasmiaans
12. Erasmus – een biografie
13. Opgroeien in Rotterdam
14. Eindeloos op reis
15. Op jacht naar de bronnen
16. Seks, erotiek en huwelijk
17. Erasmus – briljant, gevat, erudiet en aardig
18. Raadsheer van Karel V
19. De Lof der Zotheid
20. Kritiek langs een omweg
21. Grof taalgebruik van de humanisten
22. Strontfolklore
23. Erasmus als vader van de filologie
24. De essentie van tekstinterpretatie
25. Wat de mens onderscheidt
26. Oorlog is onmenselijk
27. Een nieuwe kijk op mensen
28. De mens moet gevormd worden
29. Erasmus als onderwijzer
30. De invloed van de moderne devoten
31. Erasmus en de Kerk
32. Erasmus en Maarten Luther
33. Erasmus moet positie kiezen
34. De tegenstrijdigheden van Erasmus
35. Antisemitisme
36. Erasmus en de Lage Landen
37. Erasmus als botte Hollander
38. Erasmus en de rederijkers
39. Vredesapostel, filosoof of filoloog
40. Een sterfbed zonder priester


Over de spreker: Pleij, Herman

Prof. dr. Herman Pleij (1943) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen (1979). Sinds 1981 is hij als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de UvA. In 1993 werd hij door de Belgische regering onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. Essays van zijn hand over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlandse onbehagen (1991), Hollands welbehagen (1998), Tegen de barbarij. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (1988) en Middeleeuwse fantasieƫn over het volmaakte leven (1997), dit laatste boek is tevens vertaald in het Duits en Engels.