Pleij, Herman

Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Herman Pleij (1943) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen (1979). Sinds 1981 is hij als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de UvA. In 1993 werd hij door de Belgische regering onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. Essays van zijn hand over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlandse onbehagen (1991), Hollands welbehagen (1998), Tegen de barbarij. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (1988) en Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven (1997), dit laatste boek is tevens vertaald in het Duits en Engels. 

Nederlandse geschiedenis

Een hoorcollege over de Nederlandse geschiedenis, van de prehistorie tot nu

Door: Kooijmans, Leendert Louwe | Nierop, Henk, van | Panhuysen, Luc | Pleij, Herman | Rooy, Piet, de | Sas, Niek, van


De complete Nederlandse geschiedenis verteld door vooraanstaande historici: Leendert Louwe Kooijmans, Herman Pleij, Henk van Nierop, Luc Panhuysen, Niek van Sas en Piet de Rooy. Deze zes historici nemen u op hun eigen typerende .... Lees meer


Cultuurgeschiedenis van Nederland

Een hoorcollege over de geschiedenis van de Nederlandse identiteit

Door: Pleij, Herman


De Nederlandse identiteit bestaat volgens sommige mensen niet. Maar Nederland kent wel degelijk collectieve eigenaardigheden die lange tradities hebben en niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. De afkeer van nationalisme en .... Lees meer


Middeleeuwen

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Door: Pleij, Herman


Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. Herman Pleij laat op basis van literaire en historische bronnen zien dat dat de Middeleeuwen juist een buitengewoon interessante periode .... Lees meer