Dictators en dictaturen

Dictators en dictaturen - hoorcolleges Home Academy

Dictators en dictaturen

Een hoorcollege over autoritaire regimes in heden en verleden

Door: Vossen, Koen

Luisterduur: 2 uur 27 minuten
Datum uitgave: 08/07/2020
ISBN: 9789085302001
Prijs: 15,00


Samenvatting

In onze op democratische waarden gebaseerde cultuur geldt de dictator als een boeman. Toch zijn despoten de afgelopen eeuwen in de meeste delen van de wereld eerder regel dan uitzondering geweest. Alleen al de twintigste eeuw heeft er honderden voortgebracht. Daartussen zitten eendagsvliegen, maar ook met het land vergroeide potentaten; bloeddorstige tirannen, maar ook verlichte despoten, ideologisch bevlogen megalomanen en cynische kleptocraten. Sommigen draaiden de klok terug; anderen wilden juist een grote sprong voorwaarts. Er zijn dictators die hun land naar de afgrond hebben gedreven; anderen genieten nog steeds een goede reputatie vanwege hun bijdrage aan de opbouw van het land. Tegenwoordig lijkt de alleenheerser zelfs weer terug in de mode te zijn.

In zijn hoorcollege analyseert Koen Vossen het verschijnsel dictator en dictatuur. Wat zijn de kenmerken van dictaturen? Welke types zijn er? Zijn dictaturen per definitie slecht? Hoe kom je van dictators af? En waarom zijn ze tegenwoordig weer populair? Hij staat in zijn hoorcollege stil bij bekende dictators uit het verleden als Hitler, Stalin en Franco, maar ook moderne (semi-) autocraten als Poetin, Xi Jinping, Duterte en Erdogan komen aan bod.

Download de bijlage bij het hoorcollege Dictators en dictaturen.

Opgenomen bij Bob Kommer Studio’s.


Inhoudsopgave


College 1. De vele vormen van autoritaire regimes
H1. Introductie op het fenomeen dictatuur
H2. Verschillende soorten dictaturen

 

College 2. Hedendaagse autoritaire regimes
H3. De dictators 2.0. : nieuwe vormen van dictatuur in de 21ste eeuw
H4. Voor- en nadelen van dictaturen

 

College 3. Van autoritair naar democratisch bewind
H5. De moeilijke weg van dictatuur naar democratie
H6. De transitie in Spanje als voorbeeld


Over de spreker: Vossen, Koen

Dr. Koen Vossen is politiek historicus en doceert politicologie en politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast verzorgt hij regelmatig cursussen voor Hoger Onderwijs voor Ouderen in Amsterdam en Rotterdam en publiceert hij in journalistieke media als de Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. Kijk voor meer informatie op www.koenvossen.com