Duitsland

Geschiedenis van Duitsland
Een hoorcollege over de geschiedenis van Duitsland van 1800 tot nu

Door: Jürgens, Hanco | Vossen, Koen

Luisterduur: 9 uur en 15 minuten
Datum uitgave: 2021
ISBN: 9789085302209
Prijs: € 35,00


Samenvatting

Als er een geschiedenis is die alle facetten van drama, tragiek, onderdrukking, oorlog, terreur en geweld in zich heeft dan is het wel de Duitse. Welke plek had Duitsland in Europa? In de negentiende eeuw bracht de zoektocht naar een politieke eenheid zowel culturele inspiratie als politieke onrust en strijd. Na de Frans-Duitse Oorlog, de Eerste en Tweede Wereldoorlog moesten Duitsland en de Duitsers zichzelf opnieuw uitvinden. Dat gebeurde aanvankelijk op twee manieren in twee verschillende staten: de democratische Bondsrepubliek en de communistische DDR. Pas na de val van de Muur in 1989 zouden de twee Duitslanden verenigd worden. De angst voor een heropleving van oude spoken uit het verleden bleek ongegrond. Onder Angela Merkel won de Bondsrepubliek Duitsland stapje voor stapje aan internationaal gezag. Op alle facetten werd Duitsland een land om rekening mee te houden. Hanco Jürgens en Koen Vossen schetsen in hun duo-college op een heldere en meeslepende wijze de Duitse geschiedenis van 1800 tot nu.

Download de bijlage bij het hoorcollege Duitsland. Inhoudsopgave


College 1. Op weg naar eenheid: 1800-1870, door Hanco Jürgens

H1. Waarom Duitse geschiedenis?

H2. Vroege industrialisatie, groeiend nationalisme en onderdrukte emancipatie: 1800-1860

H3. Duitse Verenigingsoorlogen: 1860-1871

 

College 2. Het Duitse Keizerrijk: 1871-1918, door Hanco Jürgens

H4. Bismarck en de vorming van het Duitse keizerrijk: 1871-1888

H5. Wereldpolitiek onder Keizer Wilhelm II: 1888-1914

H6. De Eerste Wereldoorlog en de crisis van de moderniteit: 1914-1918

 

College 3. De Republiek van Weimar: 1918-1933, door Koen Vossen

H7. Het moeilijke begin: 1918-1923

H8. Relatieve stabiliteit en crisis: 1923-1933

 

College 4. Het Derde Rijk: 1933-1945, door Hanco Jürgens

H9. Verschillen met de Eerste Wereldoorlog en de machtsovername door Hitler

H10. De nationaalsocialistische verleiding

H11. Nazi terreur

H12. De Shoah

H13. Tot het bittere einde: vernietiging en destructie in de laatste oorlogsmaanden

 

College 5. De jaren van bezetting: 1945-1949, door Koen Vossen

H14. De vier bezettingszones

 

College 6. De DDR: 1949-1989, door Koen Vossen

H15. Het mislukte begin: 1949-1961

H16. Een nieuw begin en het pad naar het einde: 1961-1989

 

College 7. De Bondsrepubliek Duitsland (Bonner Republik): 1949-1989, door Koen Vossen

H17. Het Wirtschaftswunder: 1949-1965

H18. Op zoek naar normaliteit: 1965-1989

 

College 8. De Bondsrepubliek Duitsland (Berliner Republik): 1990-heden, door Hanco Jürgens

H19. Duitse eenheid in historisch perspectief: 1989-1993

H20. Bloeiende landschappen? Kloof tussen Oost- en West-Duitsland

H21. Buitenlands beleid

H22. Veranderingen op stapel vanuit de Rood-Groene regering van Schröder en Fischer

H23. Merkels stapje voor stapje politiek: steevast onderschat

H24. Kritiek en debat sinds de vluchtelingencrisis: Merkel onder druk


Over de spreker: Jürgens, Hanco | Vossen, Koen

Dr. Koen Vossen is politiek historicus en doceert politicologie en politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast verzorgt hij regelmatig cursussen voor Hoger Onderwijs voor Ouderen in Amsterdam en Rotterdam en publiceert hij in journalistieke media als de Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. Kijk voor meer informatie op www.koenvossen.com