Economie herzien

Economie herzien

Economie herzien

Een hoorcollege over een alternatief model voor economische wetenschap en politiek

Door: Hoogduin, Lex

Luisterduur: 3 uur 17 minuten
Datum uitgave: 15/02/2018
ISBN: 9789085301745
Prijs: 20,00


Samenvatting

Sinds het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw zijn de economische wetenschap en de economische politiek op het verkeerde pad geraakt. In deze serie colleges legt professor Lex Hoogduin uit waarom dat zo is en wat de gevolgen daarvan zijn, tot de dag van vandaag. Hij biedt een alternatieve economische theorie die een betere economische politiek mogelijk maakt. Dit alternatieve model vormt tevens de basis voor een kritiek op het beleid van de Europese Centrale Bank. Tegen de achtergrond van dit alternatieve paradigma bespreekt hij de vraag of er een einde moet komen aan de globalisering en het perspectief op vooruitgang.

Download de bijlage bij het hoorcollege Economie herzien.

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met de Rode Hoed.


Inhoudsopgave


College 1. Hoe de macro- en monetaire economische theorie ontspoorde
H1. Inleiding, rode draad en de beoogde revolutie van Keynes
H2. De theorie van Keynes
H3. Van theorie van Keynes naar Keynesiaanse theorie

 

College 2. Een alternatief economisch paradigma
H4. Samenvatting mainstream paradigma, het ontstaan daarvan en de kritiek daarop
H5. Een beschrijving van het alternatieve paradigma
H6. Wat betekent het alternatieve paradigma voor het economisch beleid?

 

College 3. Het ECB-beleid voor, tijdens en na de financiƫle crisis van 2008
H7. De ECB-visie vanuit de gangbare macro- en monetaire economische theorie
H8. Kritiek op de ECB-visie vanuit het alternatieve paradigma
H9. Een analyse van de crisis en benodigd beleid vanuit het alternatieve paradigma

 

College 4. Einde van de globalisering en vooruitgang?
H10. Samenvatting gangbare en alternatieve paradigma
H11. Globalisering, vrijhandel en permanente stagnatie
H12. Maatstaven voor welvaart, welzijn en geluk


Over de spreker: Hoogduin, Lex

Prof. dr. Lex Hoogduin is hoogleraar Economics of Complexity and Uncertainty in Financial Markets and Financial Institutions aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is oprichter en directeur van GloComNet, the global complexity network (www.glocomnet.com). Hij is tevens lid van het bestuur van de London Stock Exchange Group en ook voorzitter van het bestuur van LCH.Clearnet, een clearing instelling gevestigd in Londen en met dochters in Parijs en New York. Eerder was hij actief bij de Nederlandsche Bank, onder andere als directielid, hoofd van de afdeling Onderzoek en als hoofd van de Monetaire en Economische Beleidsafdeling. Van 1997-2001 was hij adviseur van Wim Duisenberg, de eerste president van de Europese Centrale Bank (ECB). Van 2005-2009 was hij Chief Economist van Robeco en voor een deel van die periode ook hoofd van IRIS (het gezamenlijke onderzoekbureau van Robeco en Rabobank voor retailklanten).

Kijk voor meer informatie op www.lexhoogduin.com