Een geschiedenis van Jezus Christus

Een geschiedenis van Jezus Christus - hoorcolleges Home Academy

Een geschiedenis van Jezus Christus

Een hoorcollege over de historische Jezus en de Christus van het geloof

Door: Vermeersch, Etienne

Luisterduur: 2 uur 28 minuten
Datum uitgave: 22/05/2015
ISBN: 9789085301400
Prijs: 18,00


Samenvatting

In zijn hoorcollege reconstrueert Etienne Vermeersch het leven van Jezus van Nazareth volgens een historisch-kritische methode. Deze bestaat uit een kritische analyse van de beschikbare bronnen en hun culturele en historische context om zo te beargumenteren wat historisch is en wat niet.

Algemeen wordt aangenomen dat Jezus van Nazareth een Joodse profeet was die leefde van ca. 5 v.C. tot ca. 30 n.C. Vanaf ongeveer 28 n.C. trad hij in Galilea en Judea naar buiten als profeet. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 (of 33) n.C. door Romeinse soldaten gekruisigd. Echter, er bestaan geen strikt historische bronnen over Jezus.

Met grote encyclopedische kennis, humor en eloquentie, behandelt Vermeersch de beschikbare bronnen en de meest betrouwbare getuigenissen, zoals o.a. de werken van Flavius Josephus, Paulus en de evangeli├źn.

Download de bijlage bij het hoorcollege Een geschiedenis van Jezus Christus.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. De Corridor.


Inhoudsopgave


College 1. De basisgegevens
H1. Uitgangspunten bij historisch onderzoek
H2. De canonieke evangeli├źn

 

College 2. De historische Jezus
H3. Onderzoek naar de historische Jezus
H4. Situering van de evangelieverhalen

 

College 3. De Christus van het geloof
H5. Van dood en verrijzenis naar Messias en God de Zoon
H6. De leer van de evangeli├źn en het christendom


Over de spreker: Vermeersch, Etienne

Prof. dr. Etienne Vermeersch (1934-2019) was een Vlaams filosoof, ethicus, scepticus en opiniemaker. Hij was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Gent en meer dan 30 jaar een van de meest toonaangevende filosofen van Belgi├ź.

Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd atheïst. Hij weerlegt het bestaan van God, onderzoekt de historiek en de inhoud van de Bijbel en de Koran, en keert zich tegen de vrouwonvriendelijke praktijken in de geopenbaarde godsdiensten.

Hij was o.m. lid van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, van de Raad van Bestuur van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, van de MiNa-Raad en van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid en voorzitter van het Raadgevend Comite voor Bio-ethiek.

Etienne Vermeersch publiceerde vele wetenschappelijke werken, opiniestukken in kranten en tijdschriften en boeken voor een breed publiek, waaronder: De ogen van de Panda, een milieufilosofisch essay (1988), De rivier van Herakleitos, met co-auteur Johan Braeckman (2008) en Een zoektocht naar waarheid, in samenwerking met Dirk Verhofstadt (2011). Kijk voor meer informatie op www.etiennevermeersch.be

Etienne Vermeersch overleed in januari 2019.