A E Vermeersch

Vermeersch, Etienne

Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Gent, filosoof en schrijver

Prof. dr. Etienne Vermeersch (1934-2019) was een Vlaams filosoof, ethicus, scepticus en opiniemaker. Hij was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Gent en meer dan 30 jaar een van de meest toonaangevende filosofen van België.

Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd atheïst. Hij weerlegt het bestaan van God, onderzoekt de historiek en de inhoud van de Bijbel en de Koran, en keert zich tegen de vrouwonvriendelijke praktijken in de geopenbaarde godsdiensten.

Hij was o.m. lid van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, van de Raad van Bestuur van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, van de MiNa-Raad en van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid en voorzitter van het Raadgevend Comite voor Bio-ethiek.

Etienne Vermeersch publiceerde vele wetenschappelijke werken, opiniestukken in kranten en tijdschriften en boeken voor een breed publiek, waaronder: De ogen van de Panda, een milieufilosofisch essay (1988), De rivier van Herakleitos, met co-auteur Johan Braeckman (2008) en Een zoektocht naar waarheid, in samenwerking met Dirk Verhofstadt (2011). Kijk voor meer informatie op www.etiennevermeersch.be

Etienne Vermeersch overleed in januari 2019.Het hiernamaals

Een hoorcollege over dodencultus en onsterfelijkheidsgeloof in religie en cultuur

Door: Vermeersch, Etienne

Prijs: 18,00


De meeste culturen en religies kennen een vorm van dodencultus en dodengeloof: gedragingen en denkbeelden rond de doden en de dood. Zoals bijvoorbeeld het achterlaten van voorwerpen en sieraden in een graf, .... Lees meer


Een geschiedenis van Jezus Christus

Een hoorcollege over de historische Jezus en de Christus van het geloof

Door: Vermeersch, Etienne

Prijs: 18,00


In zijn hoorcollege reconstrueert Etienne Vermeersch het leven van Jezus van Nazareth volgens een historisch-kritische methode. Deze bestaat uit een kritische analyse van de beschikbare bronnen en hun culturele en historische context .... Lees meer