Euthanasie

Euthanasie - hoorcolleges Home Academy

Euthanasie

Een hoorcollege over levensbeëindiging en levenseindebegeleiding in Nederland

Door: Schnabel, Paul

Luisterduur: 1 uur 16 minuten
Datum uitgave: 04/09/2021
ISBN: 9789085302230
Prijs: 7,50


Samenvatting

Het woord euthanasie komt uit het Grieks en betekent goede dood of genadedood. De term kent vanuit de geschiedenis verschillende betekenissen en invullingen. Meestal wordt met euthanasie het volgende bedoeld: het op hun eigen verzoek beëindigen van het leven van patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. In de meeste landen is euthanasie bij wet verboden en wordt het vervolgd als een misdrijf. In enkele landen, waaronder Nederland en België, is euthanasie gelegaliseerd. De Nederlandse euthanasiewet, voluit de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, werd in 2001 aangenomen.

In zijn hoorcollege behandelt Paul Schnabel de achtergrond en inhoud van deze wet, met aandacht voor de feiten en cijfers en de verschillende vormen van euthanasie. Wie kan om euthanasie vragen, wordt er altijd gehoor aan gegeven en is het een recht of meer een vrijheid? Hij bespreekt tevens de discussies en ontwikkelingen van levenseindebegeleiding bij een voltooid leven.

Download de bijlage bij het hoorcollege Euthanasie

Opgenomen bij Bob Kommer Studio’s.


Inhoudsopgave


H1. Twintig jaar Euthanasiewet in Nederland

H2. Enkele feiten en cijfers

H3. De inhoud van de euthanasiewet en lopende discussies

H4. Voltooid leven: behoefte of principe?


Over de spreker: Schnabel, Paul

Prof. dr. Paul Schnabel, socioloog, is Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Hij was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en in die jaren rekende De Volkskrant hem tot de tien meest invloedrijke mensen van Nederland.

Hij was 12 jaar commissaris van Shell Nederland. Sinds zijn pensionering is hij onder andere kroonlid van de SER en lid van de raad van toezicht van ING Nederland. Verder is hij penningmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest, voorzitter van het Duitsland Instituut, van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en van de beurzencommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Museum Boymans van Beuningen, Museum Catharijneconvent, Museum Bredius en het Nederlands Openlucht Museum. In 2013 was hij voorzitter van de jury van de Academische Jaarprijs, van de P.C. Hooftprijs en voorzitter jury van de BNA-prijs Beste Gebouw van 2013. Hij is voorts ook voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer. In 2014 bezet hij met Alexander Rinnooy Kan de Queen Wilhelmina Chair bij Columbia University in New York.

In 2010 kreeg hij de erepenning van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en in 2013 werd hij benoemd tot erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging en tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.