Gedragsbiologie

Gedragsbiologie - hoorcolleges Home Academy

Gedragsbiologie

Een hoorcollege over de evolutie van de moraal

Door: Hooff, van, Jan

Luisterduur: 2 uur en 6 minuten
Datum uitgave: 2006
ISBN: 9789085309734
Prijs: € 15,00


Samenvatting

Lang werd aangenomen dat moraal was voorbehouden aan de mens. Maar Jan van Hooff laat zien dat ook dieren coalities aangaan, in harmonie proberen samen te leven en altruïstisch gedrag kunnen vertonen. Hoe leggen dieren hun ruzies bij, hoe zorgen ze voor elkaar en welke moraal hebben ze? Van Hooff vertelt energiek over de evolutionaire aspecten van de moraal bij mens en dier.

Download hier de synopsis van hoorcollege Gedragsbiologie hoort een synopsis.

Deze uitgave kwam tot stand i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.Inhoudsopgave


College 1
H1. De onbarmhartige natuur
H2. Verwantenselectie: heb uw naaste lief
H3. Wie goed doet, goed ontmoet

 

College 2
H4. Samenleven is een belangencompromis
H5. Verzoening en relatiekwaliteit
H6. De mens: de noodzaak van de Stenen Tafelen


Over de spreker: Hooff, van, Jan

Prof. dr. Jan van Hooff is emeritus hoogleraar gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is wetenschappelijk lid van het bestuur van Burgers Zoo in Arnhem en Secretaris Generaal van de International Primatological Society. Hij is gespecialiseerd in de communicatie en sociale organisatie van dieren, in het bijzonder van primaten. Bij Home Academy verschenen van hem de hoorcolleges Gedragsbiologie en Aangeboren of aangeleerd?


Recensies

AD, 23 september 2006
Ook de aap wil het goede
Komt er in de natuur zoiets moois voor als onbaatzuchtigheid en zelfopoffering? Kennen dieren ook een vorm van 'ethisch handelen'? Er zijn wetenschappers die menen dat mensen nog niet eens daartoe in staat zijn, laat staan dieren. Volgens deze pessimisten is het leven één grote strijd om het bestaan en alleen zij die het hardst erop los kunnen slaan, winnen. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Prof. Jan van Hooff legt uit dat er minstens twee principes zijn in de natuur die ervoor zorgen dat we ook wat voor een ander over hebben. In de eerste plaats zorgen we van nature goed voor onze naasten, meestal familie. Verder is er ook het principe van 'voor wat hoort wat'. In de evolutie spelen die twee regels een grote rol. Home Academy brengt nu el enkele jaren cd's op de markt met hoorcolleges. De gedragsbioloog Jan van Hooff, specialist in mensapen, doceert op een toegankelijke manier over het evolutionaire beginpunt van de moraal.
Jan-Hendrik Bakker

 

Bron: AD, 23 september 2006

 

NBD-BIBLION
Van Hooff is een ervaren spreker met een charmant accent. Hij is geestig (maar nooit flauw) en bezit de gave potentieel moeilijke stof voor een groot publiek toegankelijk te maken. Hij verspreekt zich uiteraard regelmatig, maar dat stoort zelden. De stof is van wisselend moeilijkheidsniveau, maar de grote lijn van evolutie in het algemeen, naar 'survival of the fittest', het sociale leven van de mensapen, hun politiek en de overlevingswaarde ervan tot moraliteit is eenvoudig te volgen. Een groot deel van de lezing gaat over chimpansees. De vele anekdotes zijn niet alleen vermakelijk, maar ook herkenbaar en alleen daarom al verduidelijkend (de grote apen kennen ook rechtvaardigheid, verontwaardiging en verzoening, en helemaal zonder Bijbel). Al met al een toegankelijke en relatief eenvoudige kennismaking met een interessant en actueel onderwerp.
T. ten Berge

 

Bron: NBD-BIBLION

 

Dit leuke college van Jan van Hooff heeft me zeer aan het denken gezet. Dhr. van Hooff is een zeer geanimeerd spreker die zijn jarenlange ervaringen met apen op meeslepende wijze weet over te brengen. Een aanrader!
Cees Meerman
 

Bron: Cees Meerman