Jan van Hooff - hoorcolleges Home Academy

Hooff, van, Jan

Emeritushoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. Jan van Hooff is emeritus hoogleraar gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht. Hij was wetenschappelijk lid van het bestuur van Burgers Zoo in Arnhem en Secretaris Generaal van de International Primatological Society. Hij is gespecialiseerd in de communicatie en sociale organisatie van dieren, in het bijzonder van primaten.Gedragsevolutie

Een hoorcollege over de ontwikkeling van gedrag bij mens en dier

Door: Hooff, van, Jan

Prijs: 15,00


Voor de bestudering van gedragsevolutie zijn we aangewezen op eigentijdse experimenten en vergelijkingen met dieren. Op basis van de neodarwinistische evolutietheorie kan aangetoond worden hoe het gedrag van mens en dier zich .... Lees meer


Aangeboren of aangeleerd?

Een hoorcollege over wat het gedrag van mens en dier bepaalt

Door: Hooff, van, Jan

Prijs: 5,00


In dit hoorcollege behandelt gedragsbioloog Jan van Hooff de discussie over de oorsprong van de eigenschappen van een individu op basis van diverse onderzoeken bij mens en dier. Zijn die eigenschappen bepaald .... Lees meer


Gedragsbiologie

Een hoorcollege over de evolutie van de moraal

Door: Hooff, van, Jan

Prijs: 15,00


Lang werd aangenomen dat moraal was voorbehouden aan de mens. Maar Jan van Hooff laat zien dat ook dieren coalities aangaan, in harmonie proberen samen te leven en altruïstisch gedrag kunnen vertonen. .... Lees meer