Geluk, deugd, plicht, keuze

Geluk, deugd, plicht, keuze - hoorcolleges Home Academy

Geluk, deugd, plicht, keuze

Een hoorcollege over de geschiedenis van de ethiek

Door: Tongeren, van, Paul

Luisterduur: 8 uur 37 minuten
Datum uitgave: 05/10/2008
ISBN: 9789461494160
Prijs: 25,00


Samenvatting

Dit hoorcollege van Paul van Tongeren is een historische inleiding tot de wijsgerige ethiek. De luisteraar wordt meegenomen op een spannende ontdekkingstocht door de geschiedenis van het denken over goed en kwaad, deugd en geluk, ichtenicht, verantwoordelijkheid en keuze.

Paul van Tongeren legt de ethische theorie├źn uit van belangrijke filosofen als Plato, Aristoteles, Marcus Aurelius, Augustinus, Thomas van Aquino, Immanuel Kant en Soren Kierkegaard. Hij bewijst met dit hoorcollege dat de antwoorden op de 2500 jaar oude vraag ‘Wat is het goede leven?’ ook in onze tijd nog steeds interessant zijn.

Dit hoorcollege is een uitgave van Boekhandel Roelants en is tot stand gekomen in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.


Inhoudsopgave


College 1. Het begin van de ethiek
College 2. De ethiek van Aristoteles (384-322)
College 3. De ethiek in het hellenisme, met name de Stoa
College 4. Augustinus (354-340) en Thomas van Aquino (1225-1274)
College 5. De ethiek van Immanuel Kant (1724-1804)
College 6. Soren Kierkegaard (1813-1855)


Over de spreker: Tongeren, van, Paul

Paul van Tongeren studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij is sinds 1993 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

 

Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Recente boekpublicaties in het Nederlands zijn: Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (Amsterdam: SUN, 3e druk 2006), Over het verstrijken van de tijd (Nijmegen: Valkhof Pers, 4e druk 2007), Het Europese nihilisme (Nijmegen: Vantilt 2013, 2e druk) en Leven is een kunst (Zoetermeer: Klement 2013, 4e druk).