Paul van Tongeren  

Tongeren, van, Paul

Hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit

Paul van Tongeren studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij is sinds 1993 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

 

Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Recente boekpublicaties in het Nederlands zijn: Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (Amsterdam: SUN, 3e druk 2006), Over het verstrijken van de tijd (Nijmegen: Valkhof Pers, 4e druk 2007), Het Europese nihilisme (Nijmegen: Vantilt 2013, 2e druk) en Leven is een kunst (Zoetermeer: Klement 2013, 4e druk). Vanaf april 2021 is hij de nieuwe Denker des Vaderlands. 

Nietzsche en het nihilisme

Een hoorcollege over zijn leven, zijn werken en zijn gedachten over het nihilisme
Door: Tongeren, van, Paul
Prijs: € 39,95


De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) constateert hoe wij ervoor staan: we weten niet meer waartoe wij op aarde zijn. God is dood, en alle hemelse houvast is ons ontvallen. We leven in een nihilistisch tijdperk, .... Lees meer


Aristoteles

Een hoorcollege over één van de invloedrijkste klassieke filosofen
Door: Tongeren, van, Paul
Prijs: € 23,95


Aristoteles (384-322 v.Chr.) was in zijn jeugd de huisleraar van de jonge Alexander de Grote. Hij werd de belangrijkste leerling van Plato en was - terecht - beledigd toen hij niet diens opvolger werd. Hij stichtte een eigen .... Lees meer


Geluk, deugd, plicht, keuze

Een hoorcollege over de geschiedenis van de ethiek
Door: Tongeren, van, Paul
Prijs: € 25,00


Dit hoorcollege van Paul van Tongeren is een historische inleiding tot de wijsgerige ethiek. De luisteraar wordt meegenomen op een spannende ontdekkingstocht door de geschiedenis van het denken over goed en kwaad, deugd en geluk, .... Lees meer