Paul van Tongeren

Tongeren, van, Paul

Hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit

Paul van Tongeren studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij is sinds 1993 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

 

Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Recente boekpublicaties in het Nederlands zijn: Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (Amsterdam: SUN, 3e druk 2006), Over het verstrijken van de tijd (Nijmegen: Valkhof Pers, 4e druk 2007), Het Europese nihilisme (Nijmegen: Vantilt 2013, 2e druk) en Leven is een kunst (Zoetermeer: Klement 2013, 4e druk).Aristoteles

Een hoorcollege over zijn leven en werk

Door: Tongeren, van, Paul

Prijs: 23,95


In de reeks Sprekende denkers bespreken Nederlands bekendste denkers het leven en werk van ÔÇÖs werelds grootste en belangrijkste filosofen. Van Aristoteles tot Kant en van Augustinus tot Hannah Arendt. Maar ook .... Lees meer


Nietzsche & het nihilisme

Een hoorcollege over zijn leven, zijn werken en zijn gedachten over het nihilisme

Door: Tongeren, van, Paul

Prijs: 39,95


De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) constateert hoe wij ervoor staan: we weten niet meer waartoe wij op aarde zijn. God is dood, en alle hemelse houvast is ons ontvallen. We leven .... Lees meer


Geluk, deugd, plicht, keuze

Een hoorcollege over de geschiedenis van de ethiek

Door: Tongeren, van, Paul

Prijs: 25,00


Dit hoorcollege van Paul van Tongeren is een historische inleiding tot de wijsgerige ethiek. De luisteraar wordt meegenomen op een spannende ontdekkingstocht door de geschiedenis van het denken over goed en kwaad, .... Lees meer