Geschiedenis van de filosofie

Geschiedenis van de filosofie

Geschiedenis van de filosofie

Een hoorcollege over de westerse wijsbegeerte, van de klassieke oudheid tot en met de hedendaagse filosofie

Door: Gude, Ren├ę

Luisterduur: 4 uur 44 minuten
Datum uitgave: 30/11/2012
ISBN: 9789085713579
Prijs: 37,45


Samenvatting

Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets anders dan kennis waar je iets mee kunt. De geschiedenis van de filosofie heeft een goudmijn aan inzichten opgeleverd, van de meest alledaagse levenswijsheden tot eeuwige, onveranderlijke idee├źn. Ren├ę Gude brengt alle bekende en minder bekende denkers bijeen op dit unieke hoorcollege. Met dit college haalt u een complete basisopleiding Geschiedenis van de Filosofie direct naar uw huiskamer.

Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets anders dan kennis waar je iets mee kunt.

De geschiedenis van de filosofie heeft een goudmijn aan inzichten opgeleverd, van de meest alledaagse levenswijsheden tot eeuwige, onveranderlijke idee├źn.

Dit is een uitgave van Veen Media uit 2012.


Inhoudsopgave


Filosofie in de Oudheid
Introductie: wat is filosofie?
Waar, wanneer en waarom is filosofie tot ontwikkeling gekomen?
De drie basiskennisgebieden van de filosofie
De Fysica: Thales van Milete
Andere natuurfilosofen
De Logica: Heraclitus en Parmenides
De fundamentele tegenstelling: rationalisme en empirisme
De Sofisten
De Ethiek: Socrates
Plato
Aristoteles
De Hellenistische periode
De Stoa

 

Geloof en rede uit de Middeleeuwen en Renaissance
Filosofie op de drempel van de Middeleeuwen
De aanloop naar de Middeleeuwen
Het christendom neemt het over van de filosofie
Het succeselement van de christelijke filosofie
Het kloosterleven en het belang van tijd
Van 1000 tot 1200: opkomst van steden en universiteiten
Van 1200 tot 1400: terugkeer van de ide├źen van Aristotoles
Anselmus en Thomas van Aquino
Van 1400 tot 1800: Renaissance
Erasmus
Macchiavelli en Montaigne
De opmars van de maakbaarheidsgedachte

 

Moderne filosofie en Verlichting uit de 17e en 18e eeuw
Inleiding zeventiende eeuw
Het mechanistische model in wetenschap en ethiek
Bezwaren tegen het wiskundige model
Ren├ę Descartes
Thomas Hobbes
John Locke
Spinoza
Leibniz
De achttiende eeuw
Rousseau
David Hume
Van Rousseau en Hume naar Kant en de negentiende eeuw

 

De 19e eeuw, Vooruitgang en tegengeluiden
Inleiding negentiende eeuw
Immanuel Kant
Van Kant naar Hegel
Hegel en Marx
Het positivisme van Comte en J.S. Mill
Schopenhauer
Soren Kierkegaard
Friedrich Nietzsche
Met Nietzsche de negentiende eeuw uit

 

20e eeuwse en hedendaagse filosofie
Inleiding twintigste eeuw
De Wiener Kreis
Karl Popper
Thomas Kuhn
Wittgenstein
Fenomenologie
Heidegger en Habermas
Het existentialisme van Sartre en De Beauvoir
Het structuralisme van Foucault
Het deconstructivisme van Derrida en Lyotard
De filosofie op de drempel van de eenentwintigste eeuw
Martha Nussbaum
Giorgio Agamben
Peter Sloterdijk en de hedendaagse filosofie


Over de spreker: Gude, Ren├ę

Ren├ę Gude (1957-2015) studeerde filosofie in Amsterdam en Utrecht. Ooit was hij werkzaam als conci├źrge op de ISVW en werd uiteindelijk directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Tot 2001 was hij hoofdredacteur en uitgever van Filosofie Magazine. Hij was de hoofddocent van de Basisopleiding Geschiedenis van de Filosofie en gaf vele cursussen organisatiefilosofie. Zijn passie voor filosofie richtte zich vooral op de oude Grieken en Immanuel Kant, maar in feite las hij alles wat zich filosofie mag noemen.

Naast talloze artikelen voor Filosofie Magazine, Trouw (Ren├ę was lid van het Filosofisch Elftal van de Trouw), NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer, verschenen van zijn hand onder andere de publicaties Leven in de risicosamenleving (2001) en De morele staat van Nederland (2006). Ren├ę overleed op 13 maart 2015.