Rene Gude

Gude, René

Was voormalig directeur van de School voor Wijsbegeerte

René Gude (1957-2015) studeerde filosofie in Amsterdam en Utrecht. Ooit was hij werkzaam als conciërge op de ISVW en werd uiteindelijk directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Tot 2001 was hij hoofdredacteur en uitgever van Filosofie Magazine. Hij was de hoofddocent van de Basisopleiding Geschiedenis van de Filosofie en gaf vele cursussen organisatiefilosofie. Zijn passie voor filosofie richtte zich vooral op de oude Grieken en Immanuel Kant, maar in feite las hij alles wat zich filosofie mag noemen.

Naast talloze artikelen voor Filosofie Magazine, Trouw (René was lid van het Filosofisch Elftal van de Trouw), NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer, verschenen van zijn hand onder andere de publicaties Leven in de risicosamenleving (2001) en De morele staat van Nederland (2006). René overleed op 13 maart 2015.Geschiedenis van de filosofie

Een hoorcollege over de westerse wijsbegeerte, van de klassieke oudheid tot en met de hedendaagse filosofie

Door: Gude, René

Prijs: 37,45


Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets anders dan kennis waar je iets mee kunt. De geschiedenis van de filosofie heeft een goudmijn aan inzichten opgeleverd, van de meest .... Lees meer