Godsgeloof of atheïsme?

Godsgeloof of atheïsme?

Godsgeloof of atheïsme?

Een hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 8 uur 59 minuten
Datum uitgave: 13/05/2009
ISBN: 9789085301165
Prijs: 35,00


Samenvatting

Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de Grieken. In een tijd van toenemende waarheidsclaims is de tijd rijp voor een grondige analyse van godsgeloof en atheïsme. Herman Philipse biedt een wijsgerig kader waarin hij de luisteraar meeneemt in een filosofisch onderzoek naar de verschillende religieuze en atheïstische beschouwingen. Met aandacht voor grote denkers als Calvijn, Wittgenstein, Kierkegaard, Hume, Plantinga, Swinburne en Dawkins.

Download de bijlage bij het hoorcollege Godsgeloof of atheïsme?.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Godsgeloof in het tijdperk van wetenschap
H1. Probleemstelling en methodologie
H2. Valideerbaarheid van religieuze onderzoeksmethoden
H3. Vier opties voor een gelovige in ons wetenschappelijke tijdperk

 

College 2. Interpretaties van religieus taalgebruik
H4. Nonoverlapping Magisteria?
H5. Radicale scheiding der taalspelen?
H6. Een andere toepassing van Wittgenstein

 

College 3. Godsgeloof gerechtvaardigd zonder argumenten
H7. De gereformeerde objectie tegen natuurlijke theologie
H8. Uitwerking van de positieve strategie
H9. Evaluatie van Plantinga’s uitgebreide A/C model

 

College 4. De Godshypothese als verklaring
H10. Bayesiaanse confirmatietheorie
H11. Theïsme als theorie: het probleem van voorspellend vermogen
H12. Is moraal absoluut?

 

College 5. Opstanding van Jezus als superwonder
H13. De waarschijnlijkheid van wonderen
H14. De getuigenverklaringen verklaard
H15. De afweging der waarschijnlijkheden

 

College 6. Kosmologische redeneringen
H16. Soorten kosmologische redeneringen
H17. Swinburne’s C-inductieve kosmologische redenering
H18. Simplex veri sigillum?

 

College 7. Redeneringen voor en tegen Intelligent Ontwerp
H19. Van Nieuwentijt en Paley tot Darwin en daarna
H20. Van locale naar globale ontwerpredeneringen
H21. Evaluatie van fine-tuning redeneringen

 

College 8. Religieuze ervaring
H22. Van C-inductie naar P-inductie
H23. Agnosticisme of Atheïsme?
H24. Laatste Vragen


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen: God in the Age of Science?: A Critique of Religious Reason (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?