Herodotus

Herodotus

Herodotus

Een hoorcollege over zijn leven en zijn werk Historiën

Door: Dolen, Hein, van

Luisterduur: 6 uur 22 minuten
Datum uitgave: 24/01/2018
ISBN: 9789085301738
Prijs: 25,00


Samenvatting

De Griekse historicus Herodotus (circa 480-430 v.Chr.) heeft veel eretitels gekregen. In de oudheid stond hij al bekend als ‘vader der geschiedenis’ en tegenwoordig noemt men hem eerder ‘vader der journalistiek’ en ‘eerste wereldreiziger’. Zijn indrukwekkende boek Historiën is grensverleggend en letterlijk grensoverschrijdend geweest. In deze hoorcolleges bespreekt classicus en Byzantinoloog Hein van Dolen de methode van Herodotus, zijn bronnen en zijn eigen onderzoekingen, waarbij Herodotus de gewoonten en eigenaardigheden van vreemde volkeren beschreef. Wat is fantasie geweest en wat werkelijkheid? Is het al vroeg gemaakte verwijt van verzonnen verhalen wel verdiend? Diverse vragen komen aan de orde, zoals: hoe reisde hij? Hoe kwam hij aan informatie? Welke theorieën had hij over de uiterste randen van de aarde? Wat dacht hij over de causaliteit van de geschiedenis? En hoe zag zijn wereldbeeld eruit?

Ook de ontdekkingsreizen van anderen, soms door Herodotus bij name genoemd, krijgen de aandacht. Dat de Grieken een levendige fantasie hadden, blijkt ook uit hun bedachte ‘ontdekkingen’ van wonderlanden als Atlantis. Uiteraard hebben ze daar – typisch Grieks – zelf weer parodieën op gemaakt. Ten slotte komen Herodotus’ uitvoerige beschrijvingen en de boeiende historie en bijzonderheden van Lydië, Perzië, Egypte en Skythië aan bod. Juist hieruit blijkt zijn meesterschap.

Download de bijlage bij het hoorcollege Herodotus.


Inhoudsopgave


College 1. Het leven en werk van Herodotus
H1. Het leven van Herodotus
H2. Werk en methodiek van Herodotus

 

College 2. De taal van Herodotus en kritiek op zijn werk
H3. De taal van Herodotus
H4. Kritiek op het werk van Herodotus

 

College 3. Ontdekkingsreizen
H5. Ontdekkingsreizigers, hun reizen en ontdekkingen
H6. Fantasie en parodie

 

College 4. Vreemde volkeren: Lydië
H7. Het volk en koningshuis van Lydië
H8. Het verhaal van Koning Croesus

 

College 5. Vreemde volkeren: Perzië
H9. Het volk en koningshuis van Perzië
H10. Koning Cyrus
H11. Koning Kambyses
H12. Koningen Darius en Xerxes

 

College 6. Vreemde volkeren: Egypte
H13. De gewoonten van de Egyptenaren
H14. De Egyptische geschiedenis

 

College 7. Vreemde volkeren: Skythië
H15. De gewoonten van de Skythen
H16. Darius en de Skythen
H17. De Amazonen


Over de spreker: Dolen, Hein, van

Drs. Hein van Dolen is classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij geeft vele colleges voor HOVO en begeleidt ook – mede voor HOVO – studiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland. In 2013 won hij de OIKOS publieksprijs, bedoeld voor een persoon, al dan niet uit de academie, die ofwel in het afgelopen jaar ofwel met zijn of haar gehele oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder veelgeprezen vertalingen, maar ook publiceerde hij boeken over Griekse mythologie voor kinderen, zoals Op naar de Olympos!