Het antieke jodendom

Het antieke jodendom - hoorcolleges Home Academy

Het antieke jodendom

Een hoorcollege over de ontstaansgeschiedenis van het rabbijns jodendom en het christendom

Door: Lendering, Jona

Luisterduur: 6 uur 3 minuten
Datum uitgave: 31/03/2021
ISBN: 9789085302186
Prijs: 25,00


Samenvatting

Jona Lendering behandelt in dit hoorcollege het jodendom uit een lang vervlogen tijd: de periode tussen 1000 v.Chr. en 70 n.Chr. Het was een heel ander jodendom dan dat van vandaag. Niet alle Joden erkenden de Bijbel in de vorm waarin wij die kennen en er werd nog dagelijks geofferd in de tempel. Een voor ons vreemde wereld, maar ook de tijd waarop twee wereldgodsdiensten teruggrijpen: het rabbijnse jodendom en het christendom.

Lendering reconstrueert de rijke gedachtewereld van het oude jodendom. Dat was bepaald niet eenvormig: sadduceeĆ«n, farizeeĆ«n, essenen, aanhangers van de “vierde filosofie’ en volgelingen van Jezus hadden allemaal een andere visie op de juiste Joodse levenswijze. Het militaire geweld van de Romeinen maakte een einde aan dit veelkleurige religieuze leven.

De opzet van dit hoorcollege is het tempeljodendom nu eens niet te bekijken als opstapje naar de nog bestaande godsdiensten, maar omdat het zƩlf interessant is. Zo schenkt Lendering naast de rabbijnse literatuur en het Nieuwe Testament veel aandacht aan de Dode Zeerollen en de apocriefe teksten. Dat leidt tot een ander beeld dan men gewend is, waardoor het mogelijk is het antieke jodendom als met nieuwe ogen te bekijken.

Download de bijlage bij het hoorcollege Het antieke jodendom.


Inhoudsopgave


H1. Uiteenzetting hoorcollege en inleiding op de antieke samenleving
H2. Historisch overzicht van het oude jodendom tot 330 v.Chr.
H3. Waarom het jodendom maar beperkt vergriekste
H4. Romeins jodendom
H5. Verschillende bronnen en kronieken
H6. Flavius Josephus
H7. Halacha: de verzamelde Joodse wetten
H8. Jezus van Nazaret: de criteria
H9. Jezus van Nazaret: de conclusies
H10. Judea van 40 tot 75: escalatie van het geweld
H11. Joodse alternatieven: de opkomst van het rabbijnse Jodendom
H12. Christelijke alternatieven: het ontstaan van een geestelijkheid
H13. Het scheiden der wegen


Over de spreker: Lendering, Jona

Drs. Jona Lendering is historicus. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was betrokken bij diverse archeologische opgravingen in Nederland en Griekenland. Daarnaast is hij mede-oprichter van Livius Onderwijs, een onafhankelijke school voor historisch onderwijs. Van zijn hand verschenen diverse boeken, waaronder Alexander de Grote, Israƫl verdeeld en Bedrieglijk echt. In 2016 werd de Theodor Award aan hem toegekend voor zijn publicaties over het belang van het klassieke erfgoed. Kijk voor meer informatie op www.livius.nl