Het Griekse theater

Het Griekse theater

Het Griekse theater

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het antieke toneel

Door: Dolen, Hein, van

Luisterduur: 6 uur 33 minuten
Datum uitgave: 06/07/2021
ISBN: 9789085302216
Prijs: 25,00


Samenvatting

Het belang van het antieke Griekse theater blijkt uit de doorwerking en invloed ervan in latere eeuwen. Dichters, prozaschrijvers, beeldend kunstenaars, cineasten, componisten en choreografen raakten hierdoor geĆÆnspireerd. Maar het belang blijkt ook uit de vele opvoeringen van klassieke toneelstukken in de huidige tijd. De vraagstukken die in de tragedies en komedies aan de orde komen zijn tijdloos en de schitterende poĆ«tische taal blijft het publiek aanspreken en ontroeren, ook in vertaling.

In zijn hoorcollege bespreekt Hein van Dolen zoveel mogelijk facetten van het antieke theater. Aan de orde komen de oorsprong, organisatie, bouw van het theater, de rol van het koor, de spelers, het publiek en de rekwisieten. Ook besteedt hij uitgebreid aandacht aan de Griekse toneelstukken zelf: de wording en opkomst, de delen en stof van de spelen, evenals de rol van de goden, de schaarse gegevens over de schrijvers en wat er van hun oeuvre bewaard is gebleven. Daarnaast gaat hij in op de muziek en dans en de specifieke vertaalproblemen, met name bij de weergave van de blijspelen waarvan de taal subliem of platvloers kan zijn. Van zowel de tragedies als de komedies behandelt hij enkele beroemde werken, zoals Koning Oidipous van Sofokles en Lysistrata van Aristofanes.

Download de bijlage bij het hoorcollege Het Griekse theater.

Opgenomen bij Bob Kommer Studio’s.


Inhoudsopgave


College 1. Het Attische toneel

H1. Feesten en festivals

H2. De opvoeringspraktijk

H3. Aanwezigen en deelnemers

H4. Aankleding en muziek

H5. Organisatie en gang van zaken

 

College 2. Tragedie en komedie

H6. De tragedie: oorsprong en opbouw

H7. De tragedie: de bronnen van inspiratie en overlevering

H8. De komedie

 

College 3. De Attische komedieschrijvers

H9. Aristofanes

H10. Menander

 

College 4. De Attische tragedieschrijvers

H11. Aischylos

H12. Sofokles

H13. Euripides

 

College 5. Twee grote tragedies: Koning Oidipous en Medeia

H14. Koning Oidipous van Sofokles, deel 1

H15. Koning Oidipous van Sofokles, deel 2

H16. Medeia van Euripides

 

College 6. Twee komedies van Aristofanes

H17. Lysistrata, deel 1

H18. Lysistrata, deel 2

H19. Vrouwenpolitiek


Over de spreker: Dolen, Hein, van

Drs. Hein van Dolen is classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij geeft vele colleges voor HOVO en begeleidt ook ā€“ mede voor HOVO ā€“ studiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland. In 2013 won hij de OIKOS publieksprijs, bedoeld voor een persoon, al dan niet uit de academie, die ofwel in het afgelopen jaar ofwel met zijn of haar gehele oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder veelgeprezen vertalingen, maar ook publiceerde hij boeken over Griekse mythologie voor kinderen, zoals Op naar de Olympos!