Het romantische bewustzijn

Het romantische bewustzijn

Een hoorcollege over de hedendaagse cultuurfilosofie van de romantiek

Door: Doorman, Maarten

Luisterduur: 5 uur 26 minuten
Datum uitgave: 16/03/2010
ISBN: 9789085309192
Prijs: 27,50


Samenvatting

We leven nog steeds in de romantiek. Onze cultuur is bezeten van het verlangen naar echtheid. Het verleden fascineert ons en we verlangen naar roes en het exotische. Een romantisch nationalisme bloeit als nooit te voren. In zijn colleges zet Maarten Doorman uiteen dat de kracht van de romantiek schuilt in haar dynamiek en haar tegenstellingen: het zelf en de ander, gevoel en verstand, wetenschap en kunst. Doorman schetst de historische achtergrond van een aantal hedendaagse debatten over wetenschap, kunst en politiek. Daaruit blijkt hoezeer onze moderne denkbeelden beĆÆnvloed zijn door de romantische ideeĆ«n van de 19e eeuw. Zo werpt Doorman een nieuw licht op de hedendaagse cultuur. En op onszelf.

Download de bijlage bij het hoorcollege Het romantische bewustzijn.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Crea Studium Generale Universiteit van Amsterdam.


Inhoudsopgave


College 1. Inleiding. de romantische orde
H1. De romantiek is in ons en om ons heen
H2. Wat is romantiek? De romantische orde
H3. Komt de romantiek ooit ten einde?

 

College 2. Mensbeeld van de romantiek. subject en authenticiteit
H4. Dangerous Liaisons
H5. Het romantische subject
H6. De kritiek op het romantische ik
H7. De gevangenis van het ik

 

College 3. Woodstock. drugs, verbeelding en ironie
H8. Jeugd, sex en terug naar de natuur
H9. Spiritualiteit, drugs, muziek
H10. Verbeelding en ironie

 

College 4. Een romantische blik op wetenschap
H11. Einsteins genie en het licht bij Goethe
H12. De strijd tussen romantiek en wetenschap
H13. Een onuitroeibaar vooroordeel

 

College 5. Orde en chaos in de kunsten
H14. De grenzenloze romantiek
H15. Het romantisch grensverkeer
H16. Nieuwe regels en kritiek

 

College 6. Nationalisme als romantische geest van de politiek
H17. Fichte, Rousseau, Herder
H18. De natie als verzinsel en kompas
H19. Immigratie, nationalisme, romantiek
H20. Nationalisme in het nieuwe Europa


Over de spreker: Doorman, Maarten

Maarten Doorman is filosoof, ideeƫnhistoricus en schrijver. Hij is bijzonder hoogleraar Historische cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur. De leerstoel is vanwege het Duitsland Instituut Amsterdam gevestigd aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder is Doorman als filosoof verbonden aan de Faculty of Arts and Social Sciences van Maastricht University en doceert hij aan het University College Maastricht.

Hij was van 2000 tot 2004 bijzonder hoogleraar Literaire Kritiek aan de Faculteit Letteren van de VU en van 2004 tot 2014 bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur bij Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Verder is hij medewerker vanĀ de VolkskrantĀ enĀ De Groene Amsterdammer.

Recente boeken van Doorman zijn Dichtbij en ver weg (2018), De navel van Daphne. Over kunst en engagement (2016), Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit (2012), Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007) en De romantische orde (2004).

Zie ookĀ www.maartendoorman.nl