Islam

Islam - hoorcolleges Home Academy

Islam

Een hoorcollege over de islamitische godsdienst en cultuur

Door: Jansen, Hans

Luisterduur: 3 uur 32 minuten
Datum uitgave: 13/09/2005
ISBN: 9789085309826
Prijs: 25,00


Samenvatting

De islam is de op Ć©Ć©n na grootste godsdienst ter wereld. Ruim een miljard mensen worden dagelijks door de koran geĆÆnspireerd. Het college van Hans Jansen geeft een heldere uiteenzetting van de Islamitische godsdienst en cultuur, met aandacht voor o.a. de bronnen, de profeet, de gewoontes, het gebed, de politiek en de recente ontwikkelingen.

Download de bijlage bij het hoorcollege Islam.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht.


Inhoudsopgave


H1. Godsdienstwetenschappelijk ehbo
H2. De islamitische geloofsleer
H3. De islamitische gedragsleer
H4. Het islamitische ritueel
H5. De islamitische professionele godsdienstige leiders
H6. Fundamentalisme en godsdienst
H7. Wetenschap en godsdienst
H8. Islamitische heilige teksten: de koran
H9. Islamitische heilige teksten: de traditie
H10. Islamitische teksten: islamitisch recht, sharia en fatwa’s
H11. Het leven van Mohammed (van 570 tot 632 na Christus)
H12. De jihad


Over de spreker: Jansen, Hans

Prof. dr. Hans Jansen wasĀ arabist en bijzonder hoogleraar voor het ‘hedendaags islamitisch denken’ aan de Universiteit van Utrecht. Hij woondeĀ jarenlang in Egypte en was auteur van vele werken over de islam. Bij Home Academy zijn van hem twee hoorcolleges verschenen: Islam en Mohammed. Hans Jansen overleed op 5 mei 2015.