Karl Popper en Hannah Arendt

Karl Popper en Hannah Arendt

Karl Popper en Hannah Arendt

Een hoorcollege over de lessen van twee filosofische critici van het totalitarisme

Door: Philipse, Herman

Luisterduur: 3 uur 32 minuten
Datum uitgave: 17/11/2017
ISBN: 9789085301714
Prijs: 20,00


Samenvatting

Met de verkiezing van Donald Trump tot president van de V.S. staat het verschil tussen feit en fictie onder druk en daarmee ook de democratie zelf. Kunnen we voor onze tijd iets leren van belangrijke filosofische critici van het nazisme en totalitarisme? Zowel Hannah Arendt (1906-1975) als Karl Popper (1902-1994) waren van Joodse afkomst en vluchtten voor Hitler. Beiden probeerden de ideologische wortels van het nazitijdperk te doorgronden. Ook formuleerden ze normen waaraan een open en democratische samenleving moet voldoen. Herman Philipse behandelt centrale thema’s uit het werk van Popper en Arendt en plaatst ze in modern perspectief.

Download de bijlage bij het hoorcollege Karl Popper & Hannah Arendt.

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


College 1. De politieke filosofie van Karl Popper
H1. Het leven en werk van Karl Popper (1902 – 1994)
H2. The Poverty of Historicism
H3. The Open Society and its Enemies

 

College 2. Hannah Arendt: Het ontstaan van totalitarisme
H4. Het leven en werk van Hannah Arendt (1906 – 1975)
H5. Wijsgerige achtergrond: Martin Heidegger en Karl Jaspers
H6. Opzet en kernthese van The Origins of Totalitarianism

 

College 3. Karl Popper’s wetenschapsfilosofie
H7. De noodzaak van een nieuwe wetenschapsfilosofie
H8. Het falsificationisme gefalsifieerd?
H9. Wetenschapsgeschiedenis als toetssteen voor wetenschapsfilosofie

 

College 4. Hannah Arendt: paradox der mensenrechten
H10. Probleemstelling en historische achtergrond
H11. Ontwikkeling mensenrechten na de Tweede Wereldoorlog
H12. Actualiteit van Arendts Paradox der Mensenrechten


Over de spreker: Philipse, Herman

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen:Ā God in the Age of Science?: A Critique of Religious ReasonĀ (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?