Kosmische krachten

Kosmische krachten - hoorcolleges Home Academy

Kosmische krachten

Een hoorcollege over natuurwetten in werking

Door: Icke, Vincent

Luisterduur: 7 uur 18 minuten
Datum uitgave: 18/05/2012
ISBN: 9789491224133
Prijs: 39,95


Samenvatting

Welke natuurkundige krachten zijn werkzaam in ons heelal? Vincent Icke beantwoordt deze vraag in dit boeiende college van ruim 7 uur.

Aan de hand van dagelijkse verschijnselen en anekdotes geeft de van radio en tv bekende natuurkundige uitleg over onder meer de mechanica, magnetisme, atoomstructuur, relativiteit, quantummechanica en veldentheorie. De afbeeldingen in het bijbehorende boekje (geleverd als pdf-bestand) zorgen voor extra verduidelijking.

Dit is een uitgave van ISVW uit 2012.


Inhoudsopgave


1 Introductie prof. dr. Vincent Icke
2 In den beginne weten wij niets
3 Vooruitgang is opmerkzaamheid
4 De kritische spiraal
5 Van veronderstelling naar voorspelling
6 Echt onderzoek is een waagstuk
7 Wat is waarheid
8 Niets is definitief: wij weten nooit alles
9 Het mechanisme van de mechanica
10 De relativiteit van plaats en snelheid
11 De biljartballen: botsing en symmetrie
12 Plaats en snelheid zijn niet meetbaar
13 Algebra en euvele moed
14 Het mechanisme van ons zonnestelsel
15 GalileĆÆ en de cirkel
16 Stopt station Woerden bij deze trein?
17 Het lef van Huygens
18 De ringen van Saturnus
19 De maan valt niet op maar om de aarde
20 Een, twee… veel
21 De stoommachine van de gebroeders Bever
22 De regels van het toeval
23 Wanorde is waarschijnlijker dan orde
24 Het weer in het heelal
25 Praeter Lumen
26 De onveranderlijkheid van het licht
27 De Lorentz-klok
28 Massa = energie
29 Tijd en ruimte zijn relatief
30 Relativistische ruimtevaart
31 Zoals het klokje thuis tikt…
32 De relativiteit van de tijd
33 Waar ben ik?
34 Dezelfde oorzaken hebben niet altijd dezelfde gevolgen
35 Het heelal is een gevolg zonder oorzaak
36 De onbepaaldheid die alles bepaalt
37 Quantisering
38 Het verband tussen deeltjes en leven
39 Dankzij quanta is er leven
40 Waarom zijn wij niet het gemiddelde van onze ouders?
41 Krachten in de wereld van het grote
42 Botsende bolletjes
43 Mechanica van de quanta
44 Een tafelkleed in de kosmos
45 Het foton
46 De derde dimensie
47 Krachten en deeltjes
48 Wat is er relatief?
49 De lichtkegel
50 Tijd en ruimte zijn gekromd
51 Knippen en plakken met ruimte en tijd
52 Zwaartekracht bestaat niet
53 Gekromde ruimte geeft gekromde banen
54 Het uitdijende heelal
55 Het mechanisme van de toekomst
56 We willen alles… en we willen het nu!
57 Waarom is het ā€˜s nachts donker?
58 Iets zien wat anderen niet gezien hebben
59 Mechanica gaat over de verandering van de verandering
60 Afstand doen van het idee van gelijktijdigheid
61 Alles kan, maar sommige dingen zijn waarschijnlijker dan andere
62 De fysicus, de psycholoog en de druppel
63 Heb ik eerlijk met u geruild?


Over de spreker: Icke, Vincent

Prof. dr. Vincent Icke (1946) is hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde theoretische natuurkunde en sterrenkunde in Utrecht en promoveerde op het ontstaan van sterrenstelsels en grote-schaalstructuur in het heelal. Hij deed postdoctoraal onderzoek aan de universiteiten van Sussex en Cambridge en aan het California Institute of Technology. Icke werkte als docent aan de universiteit van Minnesota en was hoogleraar aan de universiteit van Florence. Zijn onderzoek in de theoretische astrofysica is voornamelijk gericht op het ontstaan van structuren in het heelal, de ‘kosmologische constante’ en stralingsgasdynamica.

Naast zijn wetenschappelijk werk is Vincent Icke actief betrokken bij de popularisatie van de wetenschap. Hij is regelmatig te gast in De Wereld Draait Door , Kunststof, ObaLive, TeleKids, Noorderlicht, NOVA, Teleac en de Nationale Wetenschapsquiz. Hij werkt(e) mee aan tal van radio- en tv-programma’s en schrijft regelmatig in dag-, week- en maandbladen. In 2010 ontving Icke de driejaarlijkse Willem de Graaff-prijs voor voortdurende en bijzonder effectieve popularisatie van de wetenschap.

Icke schreef verschillende boeken, waarvan twee over Christiaan Huygens en zijn ontdekkingen, en is mede-auteur van De Canon van de Natuurkunde.