Literatuurgeschiedenis

Literatuurgeschiedenis

Literatuurgeschiedenis

Een hoorcollege over de geschiedenis van de Europese letteren

Door: Leerssen, Joep

Luisterduur: 7 uur 54 minuten
Datum uitgave: 06/09/2007
ISBN: 9789085309789
Prijs: 35,00


Samenvatting

In dit college wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste perioden in de Europese literatuurgeschiedenis aan de hand van acht thema’s. Deze thema’s spelen in bepaalde perioden een centrale rol in de Europese literatuur, maar zij kennen ook een voorgeschiedenis en een nawerking. Zo schakelt Joep Leerssen bij een thema als natuurgevoel moeiteloos over van de Romantiek terug naar de Klassieke Oudheid en door naar de jaren zestig van de 20ste eeuw. De gekozen thema’s zijn: avontuur, zuiverheid en vrouwendicht, historisch besef, classicisme en satire, natuurgevoel, realisme, vormdoorbreking, modernisme en postmoderne ironie.

Download de bijlage bij het hoorcollege Literatuurgeschiedenis.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Crea Studium Generale UvA


Inhoudsopgave


College 1. Zonder vrees of blaam: heldhaftigheid, ridderlijkheid en zuiverheid in en om de Middeleeuwen. Deel 1
H1. Inleiding: literatuur als cultureel geheugen
H2. Avonturen, epiek en verhalen
H3. Helden, krijgers en ruwe bonken

 

College 2. Zonder vrees of blaam: heldhaftigheid, ridderlijkheid en zuiverheid in en om de Middeleeuwen. Deel 2
H4. Zelfbeheersing en ridderlijkheid
H5. Hoofse liefde en zuivere maagden
H6. Het doorzingen van de Middeleeuwen

 

College 3. De macht van de pen: Renaissance en Verlichting. Deel 1
H7. Wat we verstaan onder “Renaissance” en “Verlichting”
H8. De herontdekking van Tacitus
H9. Literatuur als ordening: neo-Aristoteliaanse poƫtica en classicisme

 

College 4. De macht van de pen: Renaissance en Verlichting. Deel 2
H10. Literaire controverses
H11. De schrijver als geweten van de samenleving
H12. Latere voorbeelden van maatschappijkritiek

 

College 5. Romantiek en realiteit: de negentiende eeuw. Deel 1
H13. Wat we verstaan onder “Romantiek” en “Realisme”
H14. Terug naar de Natuur
H15. Postromantisch natuurgevoel

 

College 6. Romantiek en realiteit: de negentiende eeuw. Deel 2
H16. De roman en de onverkwikkelijkheden van het moderne leven
H17. Realisme als normdoorbreking
H18. Realisme als melodrama

 

College 7. Modern, moderner, postmodernst: de twintigste eeuw. Deel 1
H19. Twee soorten modernisme
H20. “Een systematische ontregeling van alles wat zin heeft”
H21. Vormdoorbreking, en dan?

 

College 8. Modern, moderner, postmodernst: de twintigste eeuw. Deel 2
H22. Spel en spelen met spelregels. Het verhaal valt uit zijn rol
H23. Intertekstualiteit: de tekst en de resonantie
H24. Spel, ernst en de tentakels van het verhaal


Over de spreker: Leerssen, Joep

Prof. dr. Joep Leerssen is hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en winnaar van diverse wetenschappelijke en literaire prijzen, waaronder de Spinozapremie en een Academiehoogleraarschap van de KNAW. Hij was gastonderzoeker in o.m. Harvard, Cambridge, Gƶttingen en de Parijse Ɖcole Normale SupĆ©rieure. Zijn onderzoek gaat over culturele mythen en stereotypen en over de geschiedenis van nationaal besef en nationalisme. Van zijn hand verschenen o.m. De bronnen van het Vaderland, National Thought in Europe, Imagology, Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe en Spiegelpaleis Europa.