Massaal geweld

Massaal geweld - hoorcolleges Home Academy

Massaal geweld

Een hoorcollege over Nederland en het massaal geweld van de 20ste eeuw

Door: Blom, Hans

Luisterduur: 4 uur 5 minuten
Datum uitgave: 01/05/2018
ISBN: 9789085301769
Prijs: 20,00


Samenvatting

De 20e eeuw is de eeuw van de massa’s en dus ook van het massaal geweld. De moord op omstreeks zes miljoen Joden, de Holocaust of Shoah, wordt tegenwoordig algemeen als het dieptepunt daarvan beschouwd, maar stond zeker niet alleen. In dit hoorcollege schetst Hans Blom in grote lijnen deze massale geweldsuitoefening in de afgelopen eeuw. Hij analyseert hoe we dit massaal geweld kunnen begrijpen door het in de historische context te plaatsen.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan Nederland, dat geruime tijd aan de massale geweldsuitoefening leek te ontsnappen, maar in de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende koloniale oorlog ook het volle pond kreeg.

Download de bijlage bij het hoorcollegeĀ Massaal geweld.

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


College 1. De Europese burgeroorlogen van de 20e eeuw
H1. De eeuw van de massa’s
H2. Geschiedenis als mensenwerk
H3. De Europese burgeroorlogen en de Eerste Wereldoorlog
H4. Een burgerlijk-verzuilde samenleving in een tijd van crisis

 

College 2. De Holocaust: hoe was het mogelijk?
H5. De historische context van de Holocaust
H6. Antisemitisme en het verloop van de Jodenvervolging
H7. Nederland in de bezettingstijd en de Jodenvervolging
H8. De Jodenvervolging in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief

 

College 3. De gevolgen voor de tweede helft van de 20ste eeuw
H9. Herschikking van de machtsverhoudingen in de wereld: de Koude Oorlog en dekolonisatie
H10. Nederland na de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie
H11. Erfenissen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust tot de jaren zeventig
H12. Erfenissen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust vanaf de jaren zeventig tot nu


Over de spreker: Blom, Hans

Prof. dr. Hans (J.C.H.) Blom is emeritus hoogleraar aan de UvA. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde daar in 1975 op De muiterij op De Zeven ProvinciĆ«n. Reacties en gevolgen in Nederland. Vanaf 1970 was hij verbonden aan de universiteit van Amsterdam, vanaf 1983 als hoogleraar Nederlandse Geschiedenis. In 1996 werd hij, met behoud van het hoogleraarschap directeur van het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij doceerde en publiceerde over uiteenlopende onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de 19e en 20e eeuw met bijzonder aandacht voor verzuiling en de bezettingstijd 1940-1945. Hij verwierf een zekere bekendheid bij een breder publiek met zijn inaugurele oratie In de ban van goed en fout? (1983) en door zijn betrokkenheid bij onderzoek naar geruchtmakende zaken De Affaire Menten (1979) en Srebrenica, een ā€˜veilig gebiedā€™ (2002). Hij was redacteur en medeauteur van twee overzichtswerken Geschiedenis van de Nederlanden en Geschiedenis van de Joden in Nederland. In 2010-2011 was hij Cleveringahoogleraar in Leiden.