Middeleeuwen

Middeleeuwen

Middeleeuwen

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Door: Pleij, Herman

Luisterduur: 4 uur en 17 minuten
Datum uitgave: 2007
ISBN: 9789085309956
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Hoorcollege Middeleeuwen

Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. Herman Pleij laat op basis van literaire en historische bronnen zien dat dat de Middeleeuwen juist een buitengewoon interessante periode uit onze beschavingsgeschiedenis vormen. In een vurig betoog neemt Herman Pleij ons mee naar de pleinen waar het straattheater, de processies en het alledaagse leven zich afspeelden.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden.

Deze uitgave is tot standgekomen i.s.m. Crea Studium Generale UvA.Inhoudsopgave


College 1. Orde en chaos

H1. Contrast of bakermat
H2. Bronnenproblemen
H3. Systeembouwers

 

College 2. Theater en spektakel

H4. De openbaarheid van het leven
H5. De opwinding van het straattheater
H6. De actualiteit van de voorstellingen

 

College 3. God en duivel

H7. Aardse en hemelse beloningen
H8. Het heilige als koopwaar
H9. De duivel als houvast

 

College 4. Vreten en vasten

H10. Dromen van eten
H11. Verhongeren om te overleven
H12. Heilig kannibalisme


Over de spreker: Pleij, Herman

Prof. dr. Herman Pleij (1943) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen (1979). Sinds 1981 is hij als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de UvA. In 1993 werd hij door de Belgische regering onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. Essays van zijn hand over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlandse onbehagen (1991), Hollands welbehagen (1998), Tegen de barbarij. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (1988) en Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven (1997), dit laatste boek is tevens vertaald in het Duits en Engels.