Middeleeuwen

Middeleeuwen

Middeleeuwen

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Door: Pleij, Herman

Luisterduur: 4 uur 17 minuten
Datum uitgave: 20/09/2007
ISBN: 9789085309956
Prijs: 25,00


Samenvatting

Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. In de moderne tijd heeft zich daarnaast een veel positiever beeld ontwikkeld. Dan roepen de Middeleeuwen gedachten op aan ongebonden vrijheid, zuivere natuur, spontaniteit en ongekunstelde schoonheid. In dit college belicht de vooraanstaande wetenschapper Herman Pleij deze buitengewoon interessante periode uit onze beschavingsgeschiedenis zowel vanuit historisch-letterkundig als cultuur-historisch perspectief. Een even verhelderend als boeiend betoog.

Download de bijlage bij het hoorcollege Middeleeuwen.

Deze uitgave is tot standgekomen i.s.m. Crea Studium Generale UvA.


Inhoudsopgave


College 1. Orde en chaos
H1. Contrast of bakermat
H2. Bronnenproblemen
H3. Systeembouwers

 

College 2. Theater en spektakel
H4. De openbaarheid van het leven
H5. De opwinding van het straattheater
H6. De actualiteit van de voorstellingen

 

College 3. God en duivel
H7. Aardse en hemelse beloningen
H8. Het heilige als koopwaar
H9. De duivel als houvast

 

College 4. Vreten en vasten
H10. Dromen van eten
H11. Verhongeren om te overleven
H12. Heilig kannibalisme


Over de spreker: Pleij, Herman

Prof. dr. Herman Pleij (1943) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen (1979). Sinds 1981 is hij als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de UvA. In 1993 werd hij door de Belgische regering onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. Essays van zijn hand over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlandse onbehagen (1991), Hollands welbehagen (1998), Tegen de barbarij. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (1988) en Middeleeuwse fantasieƫn over het volmaakte leven (1997), dit laatste boek is tevens vertaald in het Duits en Engels.