Moderne Franse Filosofen

Moderne Franse filosofen

Moderne Franse Filosofen

Een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw

Door: Groot, Ger

Luisterduur: 8 uur 19 minuten
Datum uitgave: 20/05/2010
ISBN: 9789085302056
Prijs: 35,00


Samenvatting

Franse filosofen hebben gedurende de hele twintigste eeuw een groot stempel gedrukt op de Europese en Amerikaanse cultuur. Niet alleen als academische denkers, maar ook als publieke figuren die de journalistiek en literatuur gebruikten om hun inzichten op een toegankelijke manier een brede verspreiding te geven. Jean-Paul Sartre, misschien wel de intellectueel van de 20e eeuw, was daar het bekendste voorbeeld van, maar ook Albert Camus, Raymond Aron, Michel Foucault en de van oorsprong Bulgaarse Tzvetan Todorov wisten de geest van de tijd niet alleen te verwoorden maar ook vorm te geven.

In een reeks van acht colleges geeft Ger Groot een overzicht van de ontwikkelingen van de Franse filosofie in de afgelopen eeuw.

Download de bijlage bij het hoorcollege Moderne Franse filosofen.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Erasmus Universiteit.


Inhoudsopgave


College 1. Inleiding
H1.De proefschriften van Raymond Aron
H2. De Franse wijsgerige traditie
H3. De eigenzinnige denkers van Franse bodem: Bergson en Bachelard

 

College 2. Existentialisme
H4. De fenomenologie
H5. Jean-Paul Sartre: Het zijn en het niet
H6. Vrouw bèn je niet…: Simone de Beauvoir

 

College 3. Heterodoxen
H7. Het absurde leven: Albert Camus
H8. Maurice Merleau-Ponty: gedrag en waarneming
H9. George Bataille en de ontembaarheid van het heterogene

 

College 4. Structuralisme
H10. De taal als model: Claude LĂ©vi-Strauss
H11. Anti-humanisme
H12. Michel Foucault: de structuur van de macht

 

College 5. Post-structuralisme, deconstructie en differentiatie
H13. Julia Kristeva: op zoek naar het subject
H14. Jacques Derrida: deconstructie van de metafysica
H15. Tegen het oedipus-complex: Gilles Deleuze en FĂ©lix Guattari

 

College 6. Na mei ’68
H16. De lotgevallen van het marxisme: Louis Althusser
H17. De nieuwe filosofen: Bernard-Henri LĂ©vy
H18. Hedonisme: Michel Onfray

 

College 7. De ongemakken van de moderniteit
H19. Het einde van de moderniteit:Jean-François Lyotard en Jean Baudrillard
H20. Emil Cioran: pessimisme als bevrijding
H21. René Girard en de mimetische begeerte

 

College 8. Neo-humanisme
H22. Een hermeneutiek van het ‘ik’: Paul Ricoeur
H23. Emmanuel LĂ©vinas: het gelaat van de ander
H24. Tzvetan Todorov en de nieuwe humanisten


Over de spreker: Groot, Ger

Prof. dr. Ger Groot was bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceerde wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie aan de Erasmus Univerisiteit Rotterdam. Hij publiceert veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Zijn meest recente boeken zijn Vier ongemakkelijke filosofen: Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida (2003), Het krediet van het credo: godsdienst, ongeloof, katholicisme (2006),  De gelukkigste illusies: over kwaad en verlossing (2008) en De geest uit de fles, hoe de moderne mens werd wie hij is (2017).