Groot, Ger

Bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit

Prof. dr. Ger Groot is bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceert wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie aan de Erasmus Univerisiteit Rotterdam. Daarnaast publiceert hij veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Zijn meest recente boeken zijn Vier ongemakkelijke filosofen: Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida (2003), Het krediet van het credo: godsdienst, ongeloof, katholicisme (2006) en De gelukkigste illusies: over kwaad en verlossing (2008). 

Humanisme in de Franse filosofie

Een introductielezing op het hoorcollege Moderne Franse filosofen

Door: Groot, Ger

Deze lezing is een introductie op het hoorcollege Moderne Franse filosofen: een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw. Franse filosofen hebben gedurende de hele .... Lees meer


Moderne Franse Filosofen

Een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw

Door: Groot, Ger

Franse filosofen hebben gedurende de hele twintigste eeuw een groot stempel gedrukt op de Europese en Amerikaanse cultuur. Niet alleen als academische denkers, maar ook als .... Lees meer


De menselijke toon

Een hoorcollege over de filosofie van de moderne mens

Door: Groot, Ger

De moderne mens is een paradoxaal wezen dat - hoe rationeel ook - bij de diepste levensbeslissingen liever op het gevoel dan op de rede terugvalt. Hij doorziet de natuur .... Lees meer