Oorlog in de oudheid

Oorlog in de oudheid

Oorlog in de oudheid

Een hoorcollege over veldtochten en veldslagen in de klassieke oudheid

Door: Singor, Henk

Luisterduur: 4 uur en 50 minuten
Datum uitgave: 2012
ISBN: 9789085309390
Prijs: € 25,00


Samenvatting

Wat betekende oorlog in de wereld van de Grieken en Romeinen? Hoe werd er gevochten, door wie, waarom en op welke schaal? Wat waren de gevolgen van oorlogen voor overwinnaars en overwonnenen? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde in dit college over een belangrijke periode uit de militaire geschiedenis. Henk Singor behandelt de oorlogvoering te land en met name het verloop van veldtochten en veldslagen, waarbij het accent ligt op de concrete gebeurtenissen die de gang van zaken bepaalden. Vanaf de tijd van Homerus tot ver in de Romeinse keizertijd.

Bij het hoorcollege hoort een synopsis, deze kunt u hier downloaden.

Deze uitgave kwam tot stand i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden.Inhoudsopgave


College 1

H1. Homerische oorlogvoering

H2. Het Archaïsche Griekenland (7de – 6de eeuw)

H3. Klassieke periode: oorlog te land in de 5de eeuw

 

College 2

H4. Ontwikkelingen in de 4de eeuw v.C.

H5. De opkomst van Macedonië onder Filippos en Alexander

H6. Alexanders veroveringstocht (334-323

 

College 3

H7. Hellenistische oorlogvoering (eind 4de – eind 1ste eeuw v.C.)

H8. Rome en Romeinse oorlogvoering tot in de 2de eeuw v.C.

H9. De laatste eeuw van de Romeinse Republiek

 

College 4

H10. Augustus en de reorganisatie van het rij

H11. De bloeitijd van het keizerrijk (1ste en 2de eeuw)

H12. Veranderingen in de 3de eeuw n.C.


Over de spreker: Singor, Henk

Dr. Henk Singor was tot 2012 als docent verbonden aan de sectie Oude Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties zijn het archaïsche Griekenland, de geschiedenis van Sparta, militaire geschiedenis, de contacten van de antieke wereld met (Oost-)Azië en het vroege christendom. Hij heeft een reeks wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Oude Geschiedenis op zijn naam staan. Hij is o.a. bekend als auteur van De Komst van Alexander: Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië (Ambo-Anthos, Amsterdam 2010) en Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk (Ambo-Anthos, Amsterdam 2014). Bij Home Academy verschenen van hem de hoorcolleges Oorlog in de oudheid en De val van Rome.


Recensies

Historiek - Wander Rooijackers
Singor schetst op een toegankelijke manier een beeld van de belangrijkste militaire ontwikkelingen in de Griekse en Romeinse oudheid. Dit ruim vier uur durende hoorcollege behandelt de periode van de homerische oorlogvoering tot aan de ondergang van het Romeinse Rijk, grofweg van de 12e eeuw voor Chr. tot de 5e eeuw na Chr.

Zo bespreekt Singor de allesbepalende invloed van de legendarische dichter Homerus op de krijgscultuur van de Grieken. En waarom is de Macedonische falanx superieur aan de Griekse en welke rol speelt de zes meter lange sarissa hierin? Hoe lukt het Alexander de Grote de bekende wereld aan zich te onderwerpen? En mag je de strijdolifant die zijn intrede doet op het slagveld beschouwen als de voorloper van de hedendaagse tank?

Na de Griekse en de Hellenistische periode breekt de tijd aan van de duizendjarige hegemonie van Rome. De verteller zet uiteen waarin de slagorde van het ogenschijnlijk onoverwinnelijke Romeinse legioen verschilt van de falanx. Hij verklaart wat het voordeel is van een lang, vierkant schild ten opzichte van het kleine, ronde Hellenistische equivalent. We horen hoe het bloedige, grimmige karakter van de Romeinse oorlogvoering uiteindelijk leidt tot het grootste rijk dat de wereld tot dan toe heeft gekend. En wat de politieke en financiële gevolgen zijn van de drastische militaire hervormingen die Augustus later doorvoert.

De onderkop Een hoorcollege over veldtochten en veldslagen in de klassieke oudheid is enigszins misleidend. De luisteraar die verwacht een beschrijving te krijgen van hoe de krijgers uit de oudheid elkaar te lijf gaan bij Gaugamela, door welke tactieken Alesia uiteindelijk in handen valt van Caesar of welke krijgslist uiteindelijk leidt tot de Griekse overwinning bij Salamis, komt bedrogen uit. Singor bespreekt uitvoerig alle belangrijke ontwikkelingen maar hij doet geen van veldtochten en veldslagen in de oudheid.

Dit hoorcollege is een uitstekende eerste kennismaking met de militaire geschiedenis van deze fascinerende periode en daarmee een goed uitgangspunt voor verdere verdieping. De kenner zal hier echter weinig nieuws uithalen. Door het geven van de historische context waarin de militaire ontwikkelingen plaatsvinden en duidelijk taalgebruik is de stof erg toegankelijk en dus voor iedereen begrijpelijk.

Quest, maart 2009
Oorlogen zijn van alle tijden. Wel verandert de manier waarop ze worden gevoerd voortdurend. Zo zijn helmen en schiiden door de eeuwen heen vaak van vorm veranderd. En ooit gehoord van de kennismaking die de Grieken soms voorafgaand aan een gevecht hieiden? Hoe heet u, wie was uw vader? In de Oudheid waren het gebruikelijke vragen. Pas daarna kon het gevecht beginnen. Niet altijd ging dat 'goed'. Zo is eens een oorlog stilgelegd omdat 2 tegenstanders op het slagveld ontdekten dat hun vaders ooit samen hadden gedronken.

Oordeel: ruige verhalen op een rustgevende manier verteld.
 

Bron: Wander Rooijackers