Singor  

Singor, Henk

Voormalig docent sectie Oude Geschiedenis Universiteit Leiden

Dr. Henk Singor was tot 2012 als docent verbonden aan de sectie Oude Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties zijn het archaïsche Griekenland, de geschiedenis van Sparta, militaire geschiedenis, de contacten van de antieke wereld met (Oost-)Azië en het vroege christendom. Hij heeft een reeks wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Oude Geschiedenis op zijn naam staan. Hij is o.a. bekend als auteur van De Komst van Alexander: Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië (Ambo-Anthos, Amsterdam 2010) en Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk (Ambo-Anthos, Amsterdam 2014). Bij Home Academy verschenen van hem de hoorcolleges Oorlog in de oudheid en De val van Rome. 

Mysteriën en verlossingsreligies

Een hoorcollege over rituelen, culten en religies in de Grieks-Romeinse tijd
Door: Singor, Henk
Prijs: € 27,50


In de Grieks-Romeinse wereld verbreidden zich naast de traditionele en door de overheid onderhouden religie verschillende nieuwe en particuliere culten en religies. Zij richtten zich op het individu en diens leven in het heden en .... Lees meer


De val van Rome

Een hoorcollege over het einde van het Romeinse Rijk en de antieke beschaving
Door: Singor, Henk
Prijs: € 27,50


De vraag naar de val van het Romeinse Rijk is niet eenvoudig te beantwoorden: het Romeinse Rijk was in de Late Oudheid gesplitst in twee helften. De westelijke ging in de loop van de vijfde eeuw inderdaad ten onder, terwijl de .... Lees meer


Oorlog in de oudheid

Een hoorcollege over veldtochten en veldslagen in de klassieke oudheid
Door: Singor, Henk
Prijs: € 25,00


Wat betekende oorlog in de wereld van de Grieken en Romeinen? Hoe werd er gevochten, door wie, waarom en op welke schaal? Wat waren de gevolgen van oorlogen voor overwinnaars en overwonnenen? Deze en andere vragen komen .... Lees meer