Oorlog in de oudheid

Oorlog in de oudheid

Oorlog in de oudheid

Een hoorcollege over veldtochten en veldslagen in de klassieke wereld

Door: Singor, Henk

Luisterduur: 4 uur 51 minuten
Datum uitgave: 13/09/2012
ISBN: 9789085309390
Prijs: 25,00


Samenvatting

Hoe voerden de oude Grieken oorlog? Op welke wijze organiseerde Alexander de Grote de lange veldtochten, de bevoorrading van zijn soldaten en welke middelen had hij om zijn opgebouwde rijk te verdedigen? Hoe organiseerden de Romeinen hun strategische communicatie en hoezeer verschilde die van de Grieken? De legers van de Grieken en Romeinen bestonden vaak uit huursoldaten en waren meestal lang onderweg. Henk Singor verhaalt over de militaire geschiedenis van het archaïsche Griekenland tot en met het Romeinse Keizerrijk, met oog voor details van het soldatenleven.

Download de bijlage bij het hoorcollege Oorlog in de oudheid.

Deze uitgave kwam tot stand i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden.


Inhoudsopgave


H1. Homerische oorlogvoering
H2. Het Archaïsche Griekenland (7de – 6de eeuw)
H3. klassieke periode: oorlog te land in de 5de eeuw
H4. Ontwikkelingen in de 4de eeuw voor Christus
H5. De opkomst van Macedonië onder Filipponos en Alexander
H6. Alexanders veroveringstocht (327.50-323)
H7. Hellenistische oorlogvoering (eind 4de – eind 1ste eeuw voor Christus)
H8. Rome en Romeinse oorlogvoering tot in de 2de eeuw voor Christus
H9. De laatste eeuw van de Romeinse Republiek
H10. Augustus en de reorganisatie van het rijk
H11. De bloeitijd van het keizerrijk (1ste en 2de eeuw)
H12. Veranderingen in de 3de eeuw na Christus


Over de spreker: Singor, Henk

Dr. Henk Singor was tot 2012 als docent verbonden aan de sectie Oude Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zijn specialisaties zijn het archaïsche Griekenland, de geschiedenis van Sparta, militaire geschiedenis, de contacten van de antieke wereld met (Oost-)Azië en het vroege christendom. Hij heeft een reeks wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Oude Geschiedenis op zijn naam staan. Hij is o.a. bekend als auteur van De Komst van Alexander: Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië (Ambo-Anthos, Amsterdam 2010) en Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk (Ambo-Anthos, Amsterdam 2014). Bij Home Academy verschenen van hem de hoorcolleges Oorlog in de oudheid en De val van Rome.