Overspelige Vrouwen

Overspelige vrouwen - hoorcolleges Home Academy

Overspelige Vrouwen

Een hoorcollege over desperate housewives in de wereldliteratuur

Door: Buuren, Maarten van

Luisterduur: 5 uur en 36 minuten
Datum uitgave: 2008
ISBN: 9789085309512
Prijs: € 27,50


Samenvatting

Wat hebben Madame Bovary, Anna Karenina, de prinses van Clèves, Hester Prynne, Effi Briest en Eline Vere met elkaar gemeen? Zij zijn klassieke romanfiguren én overspelige vrouwen. De romans waarin zij voorkomen zijn geschreven in voorgaande eeuwen. Maar het thema van liefde en passie in conflict met plicht en rede wordt in elk van deze boeken zo behandeld dat de personages en hun ontwikkeling ook voor de moderne lezer volstrekt overtuigend zijn.Maarten van Buuren plaatst de schrijvers en hun romans in een cultuurhistorisch perspectief. Tijden veranderen, maar de mens blijft hetzelfde. Toch laten de romanpersonages zien dat zij zichzelf telkens anders definiëren: de conventies van de tijd waarin ze leven bepalen wel degelijk hun zelfbeeld.

Download hier de lijst met aanbevolen literatuur.

Dit hoorcollege kwam tot stand in samenwerking met Studium Generale Utrecht.Inhoudsopgave


College 1. Mme de La Fayette: De prinses van Clèves

H1. Mme de La Fayette
H2. Liefde en hartstocht
H3. Hartstocht
H4. Jaloezie

 

College 2. Nathaniel Hawthorne: De rode letter

H5. Historische roman
H6. Remorse
H7. Roman uit 1850
H8. Roman uit 1640

 

College 3. Gustave Flaubert: Madame Bovary

H9. Realisme
H10. Het groteske
H11. Bovarysme
H12. Spleen en Ideaal

 

College 4. Lev Tolstoj: Anna Karenina

H13. Karakterisering
H14. Tweeluik: het land
H15. Tweeluik: de stad
H16. Overspel als ideologische functie

 

College 5. Theodor Fontane: Effi Briest

H17. Klassieke tragedie
H18. Realisme
H19. Symbolisme
H20. Orde van het discours

 

College 6. Louis Couperus: Eline Vere

H21. Eline’s neurose
H22. Temperamenten
H23. Degeneratie – regeneratie
H24. Decadentie


Over de spreker: Buuren, Maarten van

Prof.dr. Maarten van Buuren is als hoogleraar Franse taal- en letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Frans en Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1986 promoveerde hij aan het Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap in Nijmegen op een proefschrift over de metaforiek in Les Rougon-Macquart van Emile Zola. Hij is gespecialiseerd in literatuurtheorie en Franse literatuur uit de 19e en 20e eeuw. Hij is tevens essayist, vertaler en auteur van diverse werken, zowel fictie als non-fictie.

Bij Home Academy zijn van hem de volgende hoorcolleges verschenen: Proust, Desperate Housewives, Levenslot of levenskunst? (samen met Joep Dohmen), Wenken voor het goede leven (samen met Joep Dohmen) en Tien Geboden revisited (samen met Hans Achterhuis).