Overspelige vrouwen

Overspelige vrouwen - hoorcolleges Home Academy

Overspelige vrouwen

Een hoorcollege over desperate housewives in de wereldliteratuur

Door: Buuren, Maarten van

Luisterduur: 5 uur 36 minuten
Datum uitgave: 19/09/2008
ISBN: 9789085309512
Prijs: 27,50


Samenvatting

Wat hebben Madame Bovary, Anna Karenina, de prinses van ClĆØves, Hester Prynne, Effi Briest en Eline Vere met elkaar gemeen? Zij zijn klassieke romanfiguren Ć©n overspelige vrouwen. De romans waarin zij voorkomen zijn geschreven in voorgaande eeuwen. Maar het thema van liefde en passie in conflict met plicht en rede wordt in elk van deze boeken zo behandeld dat de personages en hun ontwikkeling ook voor de moderne lezer volstrekt overtuigend zijn. Maarten van Buuren plaatst de schrijvers en hun romans in een cultuurhistorisch perspectief. Tijden veranderen, maar de mens blijft hetzelfde. Toch laten de romanpersonages zien dat zij zichzelf telkens anders definiĆ«ren: de conventies van de tijd waarin ze leven bepalen wel degelijk hun zelfbeeld.

Download de bijlage bij het hoorcollege Overspelige vrouwen.

Dit hoorcollege kwam tot stand in samenwerking met Studium Generale Utrecht.


Inhoudsopgave


College 1. Mme de La Fayette: De prinses van ClĆØves
H1. Mme de La Fayette
H2. Liefde en hartstocht
H3. Hartstocht
H4. Jaloezie

 

College 2. Nathaniel Hawthorne: De rode letter
H5. Historische roman
H6. Remorse
H7. Roman uit 1850
H8. Roman uit 1640

 

College 3. Gustave Flaubert: Madame Bovary
H9. Realisme
H10. Het groteske
H11. Bovarysme
H12. Spleen en Ideaal

 

College 4. Lev Tolstoj: Anna Karenina
H13. Karakterisering
H14. Tweeluik: het land
H15. Tweeluik: de stad
H16. Overspel als ideologische functie

 

College 5. Theodor Fontane: Effi Briest
H17. Klassieke tragedie
H18. Realisme
H19. Symbolisme
H20. Orde van het discours

 

College 6. Louis Couperus: Eline Vere
H21. Eline’s neurose
H22. Temperamenten
H23. Degeneratie – regeneratie
H24. Decadentie


Over de spreker: Buuren, Maarten van

Prof.dr. Maarten van Buuren is als emeritus hoogleraar Franse taal- en letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Frans en Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1986 promoveerde hij aan het Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap in Nijmegen op een proefschrift over de metaforiek in Les Rougon-Macquart van Emile Zola. HijĀ is gespecialiseerd in literatuurtheorie en Franse literatuur uit de 19e en 20eĀ eeuw. Hij is tevens essayist, vertaler en auteur van diverse werken, zowel fictie als non-fictie. Hij is tevens al jaren gefascineerd door Spinoza. In maart 2016 verscheen van zijn hand Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid en het compacte De essentie van Spinoza. Zijn meest recente uitgave is De gek als medemens.