Schopenhauer, Nietzsche en de muziek

Schopenhauer, Nietsche en de muziek

Schopenhauer, Nietzsche en de muziek

Een hoorcollege over muzikaal denken

Door: Philipse, Herman | Samama, Leo

Luisterduur: 3 uur 30 minuten
Datum uitgave: 15/06/2017
ISBN: 9789085301677
Prijs: 20,00


Samenvatting

Zowel Arthur Schopenhauer (1788-1860) als Friedrich Nietzsche (1844-1900) zijn in hun filosofische denken diep door de muziek beĆÆnvloed. In deze colleges zet Herman Philipse de denkbeelden van Schopenhauer en Nietzsche uiteen en plaatst ze in hun tijd. Vervolgens buigt Leo Samama zich over de manier waarop elk van hen zich met de muziek heeft bezig gehouden, als filosofen vanzelfsprekend, maar evenzeer als liefhebbers en kenners van de muziek.

Download de bijlage bij het hoorcollege Schopenhauer, Nietzsche en de muziek.

Dit hoorcollege is georganiseerd in samenwerking met deĀ Rode Hoed.


Inhoudsopgave


College 1. Het leven en werk van Arthur Schopenhauer, door Herman Philipse
H1. Inleiding in het leven en werk van Schopenhauer
H2. De filosofie van Schopenhauer
H3. Het Nirwana als verlossing en de rol van muziek

 

College 2. Schopenhauer en de muziek, door Leo Samama
H4. Inleiding in het historische denken over muziek
H5. Schopenhauer over muziek en esthetica

 

College 3. Het leven en werk van Friedrich Nietzsche, door Herman Philipse
H6. Inleiding in het leven en werk van Nietzsche
H7. De theoretische filosofie van Nietzsche
H8. Genealogie van de moraal

 

College 4. Nietzsche en de muziek, door Leo Samama
H9. De ontwikkeling van Nietzsche’s denken over muziek
H10. De invloed van Nietzsche op anderen


Over de sprekers: Philipse, Herman | Samama, Leo

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. In 2012 is van hem de uitgebreide verhandeling verschenen:Ā God in the Age of Science?: A Critique of Religious ReasonĀ (Oxford University Press). Bij Home Academy zijn van hem diverse hoorcolleges verschenen, waarvan de meest recente zijn: Waarheid en dwaling, Klimaatverandering, De onvoltooide Verlichting en Wat is Filosofie?