Schopenhauer, Nietzsche en de muziek

Een hoorcollege over de invloed van muziek op het filosofische denken

Door: Philipse, Herman | Samama, Leo
Luisterduur:
Levertijd: Direct te downloaden of te beluisteren in de Home Academy Club
Datum uitgave: 2017
ISBN:


Samenvatting

Zowel Arthur Schopenhauer (1788-1860) als Friedrich Nietzsche (1844-1900) zijn in hun filosofische denken diep door de muziek beïnvloed. In deze colleges zet Herman Philipse de denkbeelden van Schopenhauer en Nietzsche uiteen en plaatst ze in hun tijd. Vervolgens buigt Leo Samama zich over de manier waarop elk van hen zich met de muziek heeft bezig gehouden, als filosofen vanzelfsprekend, maar evenzeer als liefhebbers en kenners van de muziek.

 

Arthur Schopenhauer

Voortbordurend op Kant maakt Schopenhauer in zijn hoofdwerk een onderscheid tussen de door ons voorgestelde wereld en de wereld op zichzelf, die ten diepste een blinde wil zou zijn. Het menselijk leven, door deze wil gedreven, is volgens Schopenhauer een tranendal, waarvan alleen de muziek en de moraal ons tot op zekere hoogte kunnen verlossen. Pas in het Nirwana worden we van onze levensdrang bevrijd.

 

Friedrich Nietzsche

Oorspronkelijk diep onder de indruk van Schopenhauer, keert Nietzsche zich in de ontwikkeling van zijn denken al spoedig tegen diens pessimistische wereldbeschouwing. Hoofdlijnen in Nietzsches werk zijn een kritiek op de Christelijke moraal, die hij door een Herrenmoral wil vervangen, en de diagnose dat God gestorven is in de Europese cultuur. Onder invloed van Schopenhauer ontwikkelt hij de doctrine dat de gehele natuur gedreven wordt door een machtswil.InhoudsopgaveOver de spreker: Philipse, Herman | Samama, Leo

Leo Samama is componist, schrijver en docent. Hij was jarenlang directeur van het Nederlands Kamerkoor. Na zijn studie muziekwetenschappen doceerde hij o.a. aan de Universiteit Utrecht en de Conservatoria van Utrecht en Den Haag. Hij heeft meerdere composities op zijn naam staan. Eerder verschenen van hem de hoorcolleges: Klinkende geschiedenis, Mozart, Beethoven, Debussy, Mahler, Schubert, Stravinsky, De taal  van muziek en Monteverdi. Zijn meest recente publicatie is De zin van muziek.