Spinoza

Spinoza - hoorcolleges Home Academy

Spinoza

Een hoorcollege over zijn leven, werk en tijdgenoten

Door: Bunge, van Wiep

Luisterduur: 4 uur 31 minuten
Datum uitgave: 14/10/2011
ISBN: 9789085309086
Prijs: 25,00


Samenvatting

Benedictus de Spinoza (1632-1677) is de beroemdste filosoof van Nederland: hij behoort tot die kleine groep filosofen die gezichtsbepalend is geweest voor de geschiedenis van het westerse denken.

Maar wie was Spinoza en wat heeft hij allemaal geschreven? Hoe verhoudt hij zich tot andere filosofen en hoe luidde de kritiek van zijn tijdgenoten? Wat betekende hij voor de Nederlandse Republiek en voor de Europese verlichting?

Wiep van Bunge behandelt het leven en werk van Spinoza in een cultuurhistorische context en laat de invloed zien van Spinoza’s ideeĆ«n op denkers uit alle eeuwen.

Download de bijlage bij het hoorcollege Spinoza.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m.Ā Studium Generale TU Delft.


Inhoudsopgave


College 1. Spinoza als zeventiende-eeuws filosoof
H1. Amsterdam en Rijnsburg: Korte Verhandeling
H2. Voorburg: Tractatus theologico-politicus
H3. Den Haag: Ethica

 

College 2. Spinoza en de stiefkinderen van het christendom
H4. Collegianten: Pieter Balling en Jarig Jelles
H5. Franciscus van den Enden
H6. Adriaan Koerbagh, Johannes Bredenburg en Frederik van Leenhoff

 

College 3. Spinoza en de libertijnen
H7. Lodewijk Meyer
H8. Adriaan Beverland en Philopater
H9. L’Esprit de Mr. Benoit de Spinosa

 

College 4. Spinoza, de Nederlandse Republiek en de Europese dimensie
H10. De Nederlandse Republiek
H11. De verlichting in Europa
H12. Negentiende en twintigste eeuw


Over de spreker: Bunge, van Wiep

Prof. dr. Wiep van Bunge is hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte en oud-decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde aan de Vrije Universiteit Brussel tevens de leerstoel ā€˜De Nederlanden in de wereldā€™. Hij is de auteur van onder andere From Stevin to Spinoza (2001) en (co-)editor van onder andere The Early Enlightenment in the Dutch Republic (2003), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers (2003), Pierre Bayle (1647-1706), le philosophe de Rotterdam (2008), The Continuum Companion to Spinoza (2011) en Spinoza Past and Present (2012).