ISECS_Wiep van Bunge  

Bunge, van Wiep

Hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte aan de EUR

Prof. dr. Wiep van Bunge is hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte en decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onlangs bekleedde hij aan de Vrije Universiteit Brussel tevens de leerstoel ‘De Nederlanden in de wereld’. Hij is de auteur van onder andere From Stevin to Spinoza (2001) en (co-)editor van onder andere The Early Enlightenment in the Dutch Republic (2003), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers (2003), Pierre Bayle (1647-1706), le philosophe de Rotterdam (2008) en The Continuum Companion to Spinoza (2011). Binnenkort verschijnt van zijn hand Spinoza Past and Present. 

Spinoza

Een hoorcollege over zijn leven, werk en tijdgenoten
Door: Bunge, van Wiep
Prijs: € 25,00


Benedictus de Spinoza (1632-1677) is de beroemdste filosoof van Nederland: hij behoort tot die kleine groep filosofen die gezichtsbepalend is geweest voor de geschiedenis van het westerse denken. Maar wie was Spinoza en wat heeft .... Lees meer