Stikstof

Stikstof Erisman & de Vries

Stikstof

Een hoorcollege over de effecten van stikstof op natuur, gezondheid en klimaat

Door: Erisman, Jan Willem | Vries, Wim, de

Luisterduur: 2 uur 6 minuten
Datum uitgave: 17/01/2023
ISBN: 9789085302438
Prijs: 7,50


Samenvatting

In dit hoorcollege bespreken Jan Willem Erisman en Wim de Vries de historie en de oorsprong van de stikstofproblematiek, met daarbij aandacht voor de modellen en metingen die ons in staat stellen de uitstoot en depositie van stikstofverbindingen in te schatten. Ze gaan in op de stikstofcyclus en de gevolgen van de stikstofovermaat voor lucht-, bodem- en waterkwaliteit, en daarmee voor natuur, gezondheid en klimaat. Daarnaast staan ze stil bij de mogelijke oplossingen van het probleem. Waar en hoe kunnen we de stikstofuitstoot verminderen? Met hoeveel? Welke maatregelen kunnen de eerdergenoemde gevolgen van een teveel aan stikstof voor de natuur beperken? Ten slotte gaan ze in op wetgeving en beleid. Waar de PAS-uitspraak en de stikstofcrisis het resultaat waren van haperend beleid uit het verleden, kan nieuw beleid mogelijk een uitweg bieden uit de huidige impasse.

Download de bijlage bij het hoorcollege Stikstof.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.


Inhoudsopgave


Inhoud
College 1. Historie: hoe is de stikstofcrisis ontstaan? (JWE)
College 2. Emissie en depositie: modellen en metingen (JWE)
College 3. Effecten van stikstofdepositie op de natuur (WdV)
College 4. Effecten van stikstofdepositie op water, klimaat en gezondheid (WdV)
College 5. Mogelijke maatregelen in de landbouw en natuur (WdV)
College 6. Wat wordt er gedaan om tot een oplossing te komen? (JWE)


Over de sprekers: Erisman, Jan Willem | Vries, Wim, de

Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman is sinds 2020 hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden bij het Centrum voor Milieuwetenschappen. Na zijn promotie aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van depositie van verzurende en vetmestende stoffen heeft hij gewerkt bij het RIVM en het Energieonderzoek Centrum Nederland. In 2009 werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU. In 2012 is hij als directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut begonnen, waar hij heeft geleerd om meer met een systeembril naar maatschappelijke problemen te kijken en de systeemkarakteristieken te doorgronden. Zo is het conceptueel kader biodiversiteit ontstaan en de weg naar praktijkgerichte oplossingen in de landbouw, voedsel en gezondheidsproblemen.